O vanjskom suradniku
Stjepan Matković, prof. dr. sc.
Zvanje:naslovni redoviti profesor
E-mail: E-mail
Odsjek : ODSJEK ZA POVIJEST

Nastava

sveučilišni diplomski

Životopis

Rođen je 02. srpnja 1966. u Zagrebu. Studij povijesti završio je na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, gdje je 1991. diplomirao («Pomorski promet Splita između dvaju svjetskih ratova»), 1996. magistrirao («Organizacija Čiste stranke i njezino sudjelovanje na izborima (1895.-1908.) prava») i 1999. doktorirao («Čista stranka prava, 1895.-1903.»). Od 1992. zaposlen je u Hrvatskom institutu za povijest u Zagrebu. Od akademske godine 1999./2000. predavač na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Od 2007. izabran u naslovno znanstveno-naslovno zvanje izvanrednog profesora u području humanističkih znanosti, polje: povijest.

 
 
Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS