O djelatniku
doc. dr. sc. Tomislav Popić
Zvanje:docent
Konzultacije:

Petkom od 11 do 12 sati

Telefon:245-7638
Telefon kućni:7638
E-mail: E-mail
Osobna stranica na Webu: https://unizg.academia.edu/TomislavPopic
Odsjek : ODSJEK ZA POVIJEST

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

Životopis

Rođen je u Mostaru 1981. Jednopredmetni studij povijesti završio je na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu (2005.). Dobitnik je Rektorove nagrade (2002.) i nagrade voditelja Hrvatskih studija za najboljega studenta generacije (2006.). Od 2003. do 2005. bio je član predsjedništva “Društva studenata povijesti Ivan Lučić – Lucius” i uredništva zbornika Lucius. Sudjelovao je u organizaciji dva znanstvena kolokvija Dies Historiae, a uredio je i jedan zbornik iz istoimene biblioteke (knjiga 1). U siječnju 2006. zaposlen je kao asistent na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu gdje iste godine upisuje i doktorski studij. Doktorsku disertaciju pod naslovom Zadarski sud Curia maior ciuilium i njegovo djelovanje (mentor: prof. dr. sc. Mladen Ančić) obranio je 28. studenoga 2011. U znanstveno zvanje znanstvenoga suradnika izabran je 2012., a u znanstveno-nastavno zvanje docenta 2013. Na Odjelu za povijest Hrvatskih studija predaje više predmeta o hrvatskoj srednjovjekovnoj povijesti. Autor je više znanstvenih radova, a izlagao je na nekoliko međunarodnih konferencija i znanstvenih skupova u Hrvatskoj, Sloveniji, Mađarskoj, Velikoj Britaniji i Finskoj.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.
Izabrane publikacije

https://unizg.academia.edu/TomislavPopic

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS