O djelatniku
Valerija Macan Lukavečki, dr. sc.
Zvanje:povjera predavanja
Konzultacije:

 

 Petkom od 11:00 do 12:00 h

E-mail: E-mail
Odsjek : ODSJEK ZA POVIJEST
Godina magistriranja:2005.
Godina doktoriranja:2009.
Na odjelu od:2014.

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

Životopis

Valerija Macan Lukavečki, rođena 1977. g. Bakalaureat u teologiji stekla 2002. g. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od ak. godine 2002./2003. na poslijediplomskom studiju na Pontificia Universita' Gregoriana u Rimu gdje je stekla stupanj licence na Facoltà di Storia Ecclesiastica te diplomu na Corso Superiore per i Beni Culturali della Chiesa na temu: Gli Ignudi e i Medaglioni della Volta della Cappella Sistina (hrv.: Ignudi i medaljoni na svodu Sikstinske kapele) pod vodstvom prof. dr. Heinricha W. Pfeiffera. Oba smjera završila je 2005. godine, a 2006. g. prijavljuje temu za doktorski rad pri Facoltà di Storia Ecclesiastica e Beni Culturali della Chiesa spomenutog Sveučilišta s naslovom: Giorgio Giulio Clovio, ovvero l’ultima grande staggione dell’arte della miniatura (hrv.: Juraj Julije Klović ili posljednje veliko doba umjetnosti minijature). Doktorsku dizertaciju također pod vodstvom prof. dr. Heinricha Pfeiffera obranila 2009. g. Od 2006. zaposlena u Uredu za kulturna dobra Zagrebačke nadbiskupije, a od 2009. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao asistent pri Katedri crkvene povijesti (od 2011. viši asistent) Od ostalih aktivnosti: radila kao vanjski suradnik – novinar pri katoličom tjedniku Glas Koncila i mjesečniku Kana, te je radila u Centru za promicanje socijalnog nauka Crkve Hrvatske biskupske konferencije. Ujedno je 2004. g. sudjelovala na projektu katalogizacije pri izgradnji Biskupijskog muzeja Gaeta (Italija). Područje specijalizacije su joj povijest i umjetnost renesanse u sklopu kojih poseban insteres stavlja na arhivska istraživanja, rukopisne knjige i minijaturu. Šire područje rada joj je crkvena povijest i njeni odnosi sa sekularnom poviješću, a u sklopu kojih je objavila i nekoliko znanstvenih radova. Objavila je i nekoliko radova o kulturnim dobrima radeći u Dijecezanskom muzeju Zagrebačke nadbiskupije. Kao jedan od troje autora izložbe Juraj Julije Klović 2012. g. sudjelovala u postavljanju izložbe te izradi popratnog kataloga i njegovih tekstova.

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS