O djelatniku
doc. dr. sc. Vlatka Vukelić
Zvanje:docent
Konzultacije:

 

 Srijedom od 11:15 do 12:15

Telefon:245-7635
Telefon kućni:7635
E-mail: E-mail
Odsjek : ODSJEK ZA POVIJEST

Nastava

sveučilišni preddiplomski

sveučilišni diplomski

Životopis

Vlatka Vukelić (rođ. Bručić), rođena je u Sisku 1979. godine. Maturirala je 1997. na sisačkoj Gimnaziji, a diplomirala studij povijesti i kroatologije na Hrvatskim studijima 2002. godine (znanstveni i nastavni smjer) . Od 2004. godine radila je u Gradskom muzeju Sisak, kao kustosica Kulturno-povijesne zbirke, kustosica Galerijske zbirke i bibliotekarka.

Tijekom iste godine prelazi na Hrvatske studije Sveučilišta u Zagrebu, gdje je zaposlena kao znanstvena novakinja. Posijediplomski doktorski studij na Hrvatskim studijima upisuje 2006. godine te ga uspješno privodi kraju 20. prosinca 2011. godine, obranom doktorske disertacije s temom: Povijest sustavnih arheoloških istraživanja u Sisku od 16. stoljeća do 1941. godine.
Otada je zaposlena kao viša asistentica na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu. Na preddiplomskom studiju na Hrvatskim studijima od 2007. godine drži nastavu iz sljedećih kolegija: Povijest i kultura grčkog i rimskog svijeta, Antički gradovi kontinentalne Hrvatske, Ekonomska slika Istre u antici.
Na diplomskom studiju na Hrvatskim studijima od 2010. godine drži nastavu iz sljedećih kolegija: Antički putovi i komunikacije, Rimska vojska na tlu Hrvatske, Život antičke obitelji u provinciji i Hrvatska zaštićena prirodna i kulturna baština. Tijekom 2007., 2008., 2009. i 2010. bila je izvršna urednica Godišnjaka Gradskog muzeja Sisak (brojevi 7, 8, 9 i 10).
Godine 2011. Ministarstvo kulture joj je odobrilo projekt izložbe: Obitelj Colussi u Sisku. Izložbu je realizirala u organizaciji Gradskog muzeja Sisak, kao vanjski suradnik ove institucije. Godine 2012. Ministarstvo kulture joj je odobrilo projekt izložbe: Thesaurus Colapis fluminis- Blago rijeke Kupe. Izložbu je realizirala u organizaciji Arheološkog muzeja u Zagrebu, u koautorstvu s dr.sc. Ivanom Radmanom-Livajom. Osim u Zagrebu, izložba je postavljena i u Gradskom muzeju Sisak i Gradskom muzeju Šibenik. Bavi se poviješću Siska i poviješću arheologije sisačkoga kraja.

Nakon rođenja trećeg djeteta, 2017. godine postaje docentica na Odsjeku za povijest svoje matične ustanove, kao i predstojnica istog Odsjeka. Od listopada iste godine je i koordinatorica doktorskog studija povijesti na Hrvatskim studijima.  

Osim posvećenosti znanosti, aktivno se uključuje i u probleme sveučilišne zajednice te osniva sindikat Hrvatski sveučilišni sindikat, koji je registriran pri nadležnom ministarstvu 2017. godine.  
Obnašajući dužnost predsjednice sindikata, produbila je svoje društveno djelovanje, ali i stekla uvid u cijeli niz problema s kojima se susreće sveučilišno osoblje i nastavnici. 

Objavljeni radovi u Hrvatskoj znanstvenoj bibliografiji (CROSBI)
Napomena: Ove radove održava Knjižnica Instituta Ruđer Bošković koja vodi projekt Hrvatske znanstvene bibliografije CROSBI. Ovim linkom možete vidjeti sve podatke o radovima koje su autori unijeli u bazu podataka.

Za sve izmjene možete se obratiti na help@bib.irb.hr, a na istu adresu možete uputiti i sva vaša pitanja i sugestije vezana uz CROSBI.

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS