Objavljeno: 22. 7. 2018. u 17:11
Administrator

Natječaj za upis u I. godinu poslijediplomskih doktorskih sveučilišnih studija na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2018./2019. u PDF-u preuzmite ovdje.

 

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu objavljuju

NATJEČAJ

radi upisa u I. godinu poslijediplomskih doktorskih sveučilišnih studija kroatologije i povijesti na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu u akademskoj godini 2018./2019.

Osnovni uvjeti
Uspješno završen dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij kroatologije (studij hrvatske kulture), ili drugi dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij na Hrvatskim studijima ili na drugom učilištu ustrojen u humanističkim ili društvenim znanostima (za doktorski studij kroatologije).
Uspješno završen dodiplomski ili diplomski sveučilišni studij povijesti ili drugi studij ustrojen u humanističkim ili društvenim znanostima (za doktorski studij povijesti)

Posebni uvjeti
Ukupan prosjek ocjena najmanje 4,00; pristupnici s nižim prosjekom, ali ne nižim od 3,50, moraju priložiti i dvije preporuke (u zatvorenoj omotnici) sveučilišnih nastavnika ili znanstvenika (ne starije od 6 mjeseci).
Motivacijski razgovor pred povjerenstvom.

Upisna kvota
Kroatologija: 15 studenata
Povijest: 25 studenata

Prilozi
Prijava na natječaj sa sljedećim podatcima: ime i prezime, adresa, adresa elektroničke pošte, broj telefona ili mobilnoga telefona.
Motivacijsko pismo u opsegu od 1500 do 2000 riječi u kojemu je potrebno navesti: razloge prijave na studij, znanstveni interes, okvirni prijedlog teme i plana istraživanja, način financiranja studija, opis uvjeta i trajanja studiranja – u punom radnom vremenu (osobe zaposlene u sustavu znanosti ili visokoga obrazovanja, do 3 godine) ili s dijelom radnoga vremena (osobe koje tijekom studija obavljaju neki drugi posao, do 5 godina).
Životopis
Ovjerena preslika diplome
Prijepis ocjena položenih ispita na prethodnoj razini studija
Potvrda o hrvatskom državljanstvu (domovnica, preslika) ili druga odgovarajuća isprava (za strance).

Rokovi
Poslijediplomski doktorski sveučilišni studij traje šest semestara (180 ECTS-bodova).
Participacija u troškovima studija iznosi 8.000 kuna po semestru.
Prijave na natječaj primaju se od 27. kolovoza do 28. rujna 2018. isključivo poštom na adresu: Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu, Služba za poslijediplomske studije, Borongajska cesta 83d, HR-10000 Zagreb, s naznakom „Za natječaj – poslijediplomski“.
Nepotpune i zakašnjele prijave ne će se razmatrati.

Osnovne informacije o studijima mogu se dobiti na mrežnim stranicama www.hrstud.hr, telefon (01) 245 7633 ili na e-adresi: poslijediplomski@hrstud.hr.

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2023. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS