Domaća i regionalna suradnja

Suradnja s Filozofskim fakultetom Družbe Isusove

  • Suradnja s Filozofskim fakultetom Družbe Isusove učvršćena je ugovorom između i Filozofskoga fakulteta Družbe Isusove koji je potpisan 16. listopada 1997. Tim se Ugovorom nastavnici Filozofskoga fakulteta Družbe Isusove biraju u znanstveno-nastavna zvanja i djeluju kao nastavnici zaposleni na radnim mjestima na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.
  • Tijekom 2005. godine Hrvatski studiji su, zajedno s Filozofskim fakultetom Družbe Isusove, pokrenuli postupak prihvaćanja 13 preddiplomskih, 12 diplomskih i 5 poslijediplomskih doktorskih studijskih programa. Ministarstvo, obrazovanja i sporta je, temeljem mišljenja Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje izdalo dopusnice odnosno dopusnice uz uvjet za sve predložene studijske programe.
  • U svrhu omogućavanja pristupa programima mobilnosti i studentima Filozofskog fakulteta Družbe Isusove potpisan je sporazum kojim su definirana pravila prijave na Erasmus+ natječaj za financijsku potporu za studijski boravak u 2014./2015. za studente preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija filozofije.

Bilateralni sporazumi s visokooobrazovnim i znanstveno istraživačkim ustanovama u Republici Hrvatskoj:

Bilateralni ugovori i sporazumi s visokooobrazovnim i znanstveno istraživačkim ustanovama izvan Republike Hrvatske i
izvan Europskog visokoobrazovnog prostora:


Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS