Domaća i regionalna suradnja

Suradnja s Filozofskim fakultetom Družbe Isusove

  • Suradnja s Filozofskim fakultetom Družbe Isusove učvršćena je ugovorom između i Filozofskoga fakulteta Družbe Isusove koji je potpisan 16. listopada 1997. Tim se Ugovorom nastavnici Filozofskoga fakulteta Družbe Isusove biraju u znanstveno-nastavna zvanja i djeluju kao nastavnici zaposleni na radnim mjestima na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu.
  • Tijekom 2005. godine Hrvatski studiji su, zajedno s Filozofskim fakultetom Družbe Isusove, pokrenuli postupak prihvaćanja 13 preddiplomskih, 12 diplomskih i 5 poslijediplomskih doktorskih studijskih programa. Ministarstvo, obrazovanja i sporta je, temeljem mišljenja Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje izdalo dopusnice odnosno dopusnice uz uvjet za sve predložene studijske programe.
  • U svrhu omogućavanja pristupa programima mobilnosti i studentima Filozofskog fakulteta Družbe Isusove potpisan je sporazum kojim su definirana pravila prijave na Erasmus+ natječaj za financijsku potporu za studijski boravak u 2014./2015. za studente preddiplomskog, diplomskog i poslijediplomskog studija filozofije.

Bilateralni sporazumi s visokooobrazovnim i znanstveno istraživačkim ustanovama u Republici Hrvatskoj:

Bilateralni ugovori i sporazumi s visokooobrazovnim i znanstveno istraživačkim ustanovama izvan Republike Hrvatske i
izvan Europskog visokoobrazovnog prostora:


Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS