History of Croats in Vojvodina in the 19th and 20th Centuries - National and Cultural Identity
Code: 201759
ECTS: 3.0
Lecturers in charge: doc. dr. sc. Krešimir Bušić
Take exam: Studomat
English level:

1,0,0

All teaching activities will be held in Croatian. However, foreign students in mixed groups will have the opportunity to attend additional office hours with the lecturer and teaching assistants in English to help master the course materials. Additionally, the lecturer will refer foreign students to the corresponding literature in English, as well as give them the possibility of taking the associated exams in English.
Load:

1. komponenta

Lecture typeTotal
Seminar 30
* Load is given in academic hour (1 academic hour = 45 minutes)
Description:
Literature:
 1. Literatura:

  A. Sekulić; Bački Hrvati-narod, život i običaji, Zagreb 1991.
  K. Bušić; Migracije i Kulturni identitet Hrvata Bunjevaca, Subotica 2004.
  K. Bušić; Povijesni okvir pri istraživanju bačkih i srijemskih Hrvata (Bunjevaca i Šokaca), Vukovar-Nijemci, 2008.
  P. Pekić; Povijest Hrvata u Vojvodini od najstarijih dana do 1929. godine, Zagreb, 1930.
  M. Evetović; Kulturna povijest bunjevačkih i šokačkih Hrvata, Subotica, 2010.
  J. Temunović; Subotička matica, Subotica, 2002.
  A. Toth, B. Dobos, O Bunjevcima u Mađarskoj, Subotica 2015.
  T. Žigmanov; Hrvati u Vojvodini danas-Traganje za identitetom, Zagreb, 2006.
Optional literature:
 1. Dodatna literatura:

  Grupa autora; Zbornik Slavonija, Srijem, Baranja i Bačka, Zagreb, 1993.
  Grupa autora; Leksikon podunavskih Hrvata-Bunjevaca i Šokaca, 1-14 Subotica, 2004.-2019.
  A. Sekulić, Hrvatski baranjski mjestopisi: povijest hrvatskih imena u Baranji, Zagreb, 1996.
  Grupa autora; Vukovarsko-srijemska županija, Prostor, ljudi, identitet, Zagreb-Vukovar, 2012.
  Gvozdić-Filjak, Z. i Lončarević, J. Srijem kalvarija Hrvata, Zagreb, 1995.
  L. Heka; Dalmatini (Bunjevci) u Slobodnim kraljevskim gradovima Segedinu i Subotici, Subotica 2015.
  S.Mačković; Proslava 250. obljetnice doseljenja veće skupine Bunjevaca (1686.-1936.), Zagreb 2015.
5. semester
POV (17192) - Izborni predmeti: Povijest 19. i 20. stoljeća - Mandatory studij - History
POV (17192) - Izborni predmeti: Povijest 19. i 20. stoljeća - Mandatory studij - History

6. semester Not active
POV (17192) - Izborni predmeti: Povijest 19. i 20. stoljeća - Mandatory studij - History
POV (17192) - Izborni predmeti: Povijest 19. i 20. stoljeća - Mandatory studij - History
Consultations schedule:
News

Informations

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Address: Borongajska cesta 83d, Zagreb (map)
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS