The Selected Chapters from Ancient Art
Code: 177429
ECTS: 4.0
Lecturers in charge: prof. dr. sc. Jasna Jeličić-Radonić
Take exam: Studomat
English level:

0,0,0

The lecturer is not able to offer courses in English at this time.
Load:

1. komponenta

Lecture typeTotal
Lectures 15
Seminar 15
* Load is given in academic hour (1 academic hour = 45 minutes)
Description:
Literature:
 1. M. Abramić, Novi reljef božanstva Kairos iz Trogira, VAHD 50, Split 1929, 1-12.
  M. Abramić, Tyche (Fortuna) Salonitana, VAHD 52, Split 1935-1949, 279-333.
  Antička Salona, Split 1991.
  J. Belamarić, Split od carske palače do Grada, Split 1997.
  J. Brunšmid, Natpisi i novac grčkih gradova u Dalmaciji, prev. M. Bonačić-Mandinić, Split 1998.
  F. Bulić, Razvoj arheoloških istraživanja i nauka u Dalmaciji kroz zadnji milenij, Zbornik Matice hrvatske, Zagreb 1925, 93-246.
  F. Bulić, Izabrani spisi, Split 1984.
  F. Bulić, Po ruševinama stare Salone, Split 1986.
  F. Bulić ? Lj. Karaman, Palača cara Dioklecijana u Splitu, Zagreb 1927.
  N. Cambi, Ženski likovi s krunom u obliku gradskih zidina iz srednje Dalmacije. U povodu jednog novog nalaza, VAHD 65-67, Split 1965, 55-72.
  N. Cambi, Antika, Zagreb 2002.
  N. Cambi, Kiparstvo rimske Dalmacije, Split 2005.
  E. Dyggve, Povijest salonitanskog kršćanstva, Split 1996.
  E. Dyggve, Izabrani spisi, Split 1989.
  A. Faber, Bedemi Epetiona ? Stobreč kod Splita, Prinosi 1, Zagreb 1983, 17-37.
  B. Gabričević, Antička Issa ? Arheološko-povijesni prilog urbnističko-regulacionoj osnovi grada Visa, Urbs, Split 1958, 105-125.
  B. Gabričević, Pristupna razmatranja o urbanizmu grčkih naseobina na istočnoj obali Jadrana, VAHD 68, Split 1966, 147-170.
  G. Novak, Kolonizatorsko djelovanje Dionizija Starijeg na Jadranu, SH, Zagreb 1940, 111-128.
  Pharos ? Antički Stari Grad, Zagreb 1995.
  D. Rendić- Miočević, O knidskoj kolonizaciji otoka Korčule, Diadora 9, Zadar 1980, 229-250.
  D. Rendić ? Miočević, Iliri i antički svijet, Split 1989.
  M. Suić, Antički grad na istočnom Jadranu, Zagreb 2003.
  M. Suić, Gdje se nalazilo jezero iz 24. poglavlja Pseudo-Skilakova Peripla, GZMS n.s.8, Sarajevo 1953, 111-128.
  M. Suić, Istočna jadranska obala u Pseudo-Skilakovu Periplu, Rad JAZU 306, Zagreb 1955, 121-186.
  M. Suić, Marginalije uz isejsko poslanstvo Cezaru, VAHD 68, Split 1966, 181-194.
  M. Suić, Zadarski forum ? stari trg u novom gradu, Arhitektura 1960-1961, Zagreb 1977, 38-52.
  M. Suić, Zadar u starom vijeku, Zadar 1981.
  M. Suić, Odabrani radovi iz stare povijesti Hrvatske, Zadar 1996.
  M. Zaninović, Pharos od polisa do municipija, ARR 11, Zagreb 1988, 35-48.
  M. Zaninović, Od Helena do Hrvata, Zagreb 1996.
Optional literature:
 1. Vitruvije, Deset knjiga o arhitekturi, Zagreb 1999.(Viturvius, De architectura libri decem)
  F. Bulić, Razvoj arheoloških istraživanja i nauka uDalmaciji kroz zadnji milenij, Zbornik Matice hrvatske, Zagreb 1925, 93-246.
  F. Bulić, Izabrani spisi, Split 1984.
  N. Cambi, Ženski likovi s krunom u obliku gradskih zidina iz srednje Dalmacije. U povodu jednog novog nalaza, VAHD
  65-67, Split 1965, 55-72.
  Visa, Urbs, Split 1958, 105-125.
  I. M. Tronski, Povijest antičke književnosti, Zagreb 1951.
  V. Vratović, Povijest svjetske književnosti II, Zagreb 1977.
  Časopisi: Prilozi povijesti umjetnosti u Dalmaciji, Vjesnik za arheologiju i povijest dalmatinsku, Histria Antiqua, Hortus Artium Medievalium
1. semester Not active
KRO (1787) - Izborni kolegiji - Mandatory studij - Croatology

2. semester
KRO (1787) - Izborni kolegiji - Mandatory studij - Croatology

3. semester Not active
KRO (1787) - Izborni kolegiji - Mandatory studij - Croatology

4. semester
KRO (1787) - Izborni kolegiji - Mandatory studij - Croatology

5. semester Not active
KRO (1787) - Izborni kolegiji - Mandatory studij - Croatology

6. semester
KRO (1787) - Izborni kolegiji - Mandatory studij - Croatology
Consultations schedule:
News

Informations

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Address: Borongajska cesta 83d, Zagreb (map)
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS