News - Archive
arrowl Return

Results 1 - 1 of 1
Page 1 of 1
Results per page: 
Sort by: Title    Author    Date ↓  
[^] Kroatologija journal - introduction
Published 2012-04-23 at 13:44  ( Administrator )
Edited: 2012-05-04 at 12:09  (Administrator)

Informations

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Address: Borongajska cesta 83d, Zagreb (map)
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS