Members
Prof. Mario Grčević, chairman    
Mrs. Ružica Bešlić Grbešić    
Prof. Lovorka Brajković    
Prof. Rona Bušljeta    
Prof. Ante Čović    
Prof. Ivana Čuković Bagić    
Mrs. Iva Ćalić    
Prof. Stjepan Ćosić    
Prof. Viktoria Franić Tomić    
Prof. Ivana Greguric    
Prof. Alojz Jembrih    
Prof. Marko Jerković    
Prof. Mislav Ježić    
Prof. Josip Jurčević    
Dr. Katica Jurčević    
Prof. Mijo Korade    
Prof. Mislav Kukoč    
Prof. Danijel Labaš    
Prof. Jelena Maričić    
Dr. Željka Metesi Deronjić    
Prof. Kristina Milković    
Prof. Zdravko Petanjek    
Prof. Davor Piskač    
Prof. Marko Pranjić    
Prof. Nada Rotar Zgrabljić    
Prof. Sandro Skansi    
Prof. Andreja Sršen    
Prof. Vanja Šimičević    
Mr. Vladimir Šumanović    
Prof. Stipan Tadić    
Prof. Karolina Vrban Zrinski    
Prof. Vlatka Vukelić    
Prof. Sanja Vulić Vranković    
Prof. Mislav Stjepan Žebec    
     
Student representatives:    
Mr. Luka Kovač    
Mr. Duje Kovačević    
Miss. Emma Kovačević    
Mr. Matej Vrljić    
Mr. Mijo Beljo    
Mr. Erik Brezovec    

Informations

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Address: Borongajska cesta 83d, Zagreb (map)
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS