LLP Erasmus sporazumi Hrvatskih studija za ak. god. 2012./13.
Objavljeno: 13. 11. 2012. u 16:37
Uređeno: 10. 3. 2014. u 09:47
Administrator

Mogućnosti sudjelovanja studenata, nastavnika i nenastavnog osoblja Hrvatskih studija

u programu međunarodne studentske mobilnosti Erasmus

u akademskoj godini 2012./13.

Hrvatski studiji raspolažu s  33 mjesta za međunarodnu mobilnost studenata Hrvatskih studija, 15 mjesta za međunarodnu mobilnost nastavnika Hrvatskih studija i 3 mjesta za međunarodnu mobilnost nenastavnog osoblja  Hrvatskih studija u ukupno  jedanaest LLP/Erasmus  bilateralnih ugovora koji su za sljedeću akademsku godinu sklopljeni s inozemnim visokim učilištima u svrhu poticanja znanstveno-nastavne suradnje s europskim visokim učilištima, kao i sudjelovanja u programima cjeloživotnog učenja  koje provodi Agencija za mobilnost i programe EU.

  Popis institucija s kojima su sklopljeni bilateralni ugovori:

LLP/Erasmus bilateralni ugovori Hrvatskih studija za ak.god. 2012./13.

Važno: u Erasmus programu, neka strana sveučilišta imaju vrlo rane prijave za studijski boravak za zimski semestar, godinu za 2012/2013, neki čak počinju od 15.03.2012. Rokove nominacije i prijave na strana sveučilišta studenti su dužni samostalno provjeriti.

BELGIJA

  1. LLP/Erasmus bilateral cooperation agreement (2/2011); bilateralni (do akademske godine 2013/2014); Katholieke Universiteit Leuven, LEUVEN

Prijaviti se mogu studenti preddiplomskog i diplomskog studija latinskog jezika.    Informacije o jezičnim tečajevima možete vidjeti na: http://ilt.kuleuven.be/english/cursus/andere_ned_vr_erasmus.php  

GRČKA

  1. LLP/Erasmus bilateral cooperation agreement (8/2011); bilateralni (do akademske godine 2013/2014); National and Kapodistrian University of Athens, ATENA

Prijaviti se mogu studenti  diplomskog i doktorskog studija filozofije. Ugovorom je osigurano po jedno mjesto na navedenim razinama studija.

MAĐARSKA

  1. LLP/Erasmus bilateral cooperation agreement (9/2011); bilateralni (do akademske godine 2013/2014); Central European University, BUDIMPEŠTA

Prijaviti se mogu studenti  diplomskog i doktorskog studija filozofije. Ugovorom je osigurano po jedno mjesto na navedenim razinama studija.

NJEMAČKA

1.LLP/Erasmus bilateral cooperation agreement (7/2011); bilateralni (do akademske godine 2013/2014); Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, HEIDELBERG

Prijaviti se mogu studenti preddiplomskog studija jednopredmetne i dvopredmetne kroatologije i povijesti kao i dvopredmetne filozofije. Prijave su otvorene i za studente diplomskog studija povijesti, kroatologije i filozofije.

Informacije o kolegijima na Odjelu za slavistiku

Informacije o kolegijima na Odjelu za povijest

Informacije o kolegijima na Odjelu za filozofiju

2. LLP/Erasmus bilateral cooperation agreement (10/2011); bilateralni (do akademske godine 2013/2014); Universität Erfurt, ERFURT

Prijave su otvorene za studente preddiplomskog i diplomskog studija komunikologije.

POLJSKA

  1. LLP/Erasmus bilateral cooperation agreement (1/2011); bilateralni (do akademske godine 2013/2014); University of Gdansk, GDANJSK

Prijaviti se mogu studenti preddiplomskog i diplomskog studija kroatologije.  Ukoliko studentima bude odobrena prijava na sveučilište mogu se prije početka odobrene mobilnosti prijaviti i na Erasmus intenzivni tečaj stranog jezika.    

SLOVENIJA

1.LLP/Erasmus bilateral cooperation agreement (6/2011); bilateralni (do akademske godine 2013/2014); Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije International School for Social and Business Studies, CELJE

Prijaviti se mogu studenti diplomskih studija nastavničkog usmjerenja. Ugovorom su osigurana dva mjesta za studentsku razmjenu.

2.LLP/Erasmus bilateral cooperation agreement (3/2011); bilateralni (do akademske godine 2013/2014); University of Primorska, KOPER

Prijaviti se mogu studenti preddiplomskog, diplomskog i doktorskog studija humanističkih znanosti.Osigurana su dva mjesta za studentsku razmjenu.

3.LLP/Erasmus bilateral cooperation agreement (4/2011); bilateralni (do akademske godine 2013/2014); University of Ljubljana, LJUBLJANA

Prijaviti se mogu studenti preddiplomskog i diplomskog studija sociologije.Osigurana su 4 mjesta za naše studente,

4.LLP/Erasmus bilateral cooperation agreement (11/2011); bilateralni (do akademske godine 2013/2014); University of Maribor, Fakulteta za varnoste vede, MARIBOR

Prijaviti se mogu studenti preddiplomskog i diplomskog studija sociologije. Ugovorom su osigurana  4 mjesta za naše studente.

ŠPANJOLSKA

  1. LLP/Erasmus bilateral cooperation agreement (5/2011); bilateralni (do akademske godine 2013/2014); Universidad de Navarra,Facultad de Comunicacion, PAMPLONA

Prijave su otvorene za studente preddiplomskog i diplomskog studija komunikologije.Ugovor osigurava razmjenu 2 studenta na preddiplomskoj i jednog na diplomskoj razini studija.

 

                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

  

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS