Erasmus+ sporazumi Hrvatskih studija za ak. god. 2014./15.

Ugovorom je dogovorena obostrana razmjena 2 studenta/ice filozofije na  diplomskoj ili doktorskoj razini u trajanju od  1 semestra (5 mjeseci), kao i razmjena 2 nastavnika/ice filozofije u trajanju od 5 radnih dana.

Ugovorom je osigurana razmjena 1 studenata/ice na preddiplomskoj, diplomskoj ili doktorskoj razini studija filozofije u trajanju jednog semestra, kao i  razmjena 1 nastavnika/ice na Odjelu za filozofiju u trajanju 5 radnih dana.

Prijaviti se mogu studenti  diplomskog i doktorskog studija filozofije i povijesti. Ugovorom je osigurano po 1 mjesto na navedenim razinama studija u trajanju od jednog semestra, kao i razmjena jednog nastavnika/ice obostrano za Odjel povijesti i Odjel filozofije u trajanju 5 radnih dana.

Ugovor uključuje mjesto za  1 studenta/ice kroatologije i  povijesti na preddiplomskoj, diplomskoj ili doktorskoj razini, kao i za 1 studenta/icu preddiplomskog ili diplomskog studija  latiniteta u trajanju od jednog semestra, kao i mobilnost  po 1 nastavnika/ica sa svakog Odjela. Preduvjet za prijavu je poznavanje francuskog jezika.

Ugovor uključuje razmjenu 2 studenta/ice diplomske ili doktorske razine u trajanju od deset mjeseci (cijele        akademske godine) za Odjel za filozofiju, kao i  mobilnost 1 nastavnika/ice u trajanju od 5 radnih  dana za isti Odjel. Preduvjet za prijavu je poznavanje francuskog jezika.

  Informacije o partnerskoj instituciji

  Liste cours 2013-14    

  Planning semaine d'intégration Janvier 2014_Groupe C

  CALENDRIER DE L’ANNEE UNIVERSITAIRE  2013-2014

Prijaviti se mogu 2 studenta/ice s Odjela za filozofiju na preddiplomskoj, diplomskoj ili doktorskoj razini u trajanju jednog semestra i  2 studenta/ice preddiplomske ili diplomske razine studija sociologije u istom trajanju. Ugovor sadrži i dogovor o obostranoj razmjeni 1 nastavnika/ice u trajanju od 5 dana za oba Odjela.

Ugovor osigurava razmjenu na Odjelu za komunikologiju za 4 studenta/ice preddiplomskog studija, iz Španjolske u Hrvatsku i iz Hrvatske u Španjolsku u trajanju od jednog semestra, a 1 student/ica komunikologije može se prijaviti na stručnu praksu u trajanju od 6 mjeseci. Ugovor uključuje i  razmjenu jednog nastavnika/ice s obje strane u trajanju od 5 radnih dana.

Ugovor osigurava razmjenu 3 studenta/ice komunikologije  na preddiplomskoj ili diplomskoj  razini studija  u trajanju od jednog semestra. Jedan nastavnik s obje strane ima dogovoren boravak u trajanju  od 5 radnih dana.

Ove godine ugovor je proširen na5 mjesta za studente/ice preddiplomskog, diplomskog ili doktorskog studija kroatologije u trajanju od jednog semestra, kao i po 2 studenta/ice neovisno o razini studija na Odjelu za  povijest.  Razmjena nastavnika obostrano je omogućena za 1 nastavnika/icu u trajanju od 5 radnih dana za oba Odjela.

Ugovor osigurava 2 mjesta na diplomskoj ili preddiplomskoj razini u trajanju jednog semestra i 1 mjesto u trajanju od cijele akademske godine na Odjelu za komunikologiju.

Dogovorena je i obostrana razmjena za 1 nastavnika/icu za obje strane utrajanju od 5 radnih dana.

Prijaviti se mogu 2 studenta/ice za studijski boravak na preddiplomskoj ili diplomskoj razini na Odjelu za filozofiju, komunikologiju i sociologiju. Razmjena 1 nastavnika dogovorena je za Odjel za filozofiju u trajanju 5 radnih dana.

Dogovorena je razmjena 2  studenta/ice na Odjelu za komunikologiju neovisno o razini studija u trajanju jednog semestra  i posjet 1  nastavnika/ice  na tjedan dana.

Prijave su omogućene za 4 studenta/ice  na Odjelu za sociologiju na obje razine studija iz Slovenije u Hrvatsku i Hrvatske u Sloveniju. Dogovoren je i posjet jednog nastavnika obostrano u trajanju od 5 radnih dana.

Informacije o partnerskoj instituciji

Ugovor  podrazumijeva razmjenu 6 studenata/tica na preddiplomskoj, diplomskoj ili  doktorskoj razini  na Odjelu za povijest s obje strane, kao i 2 studenata/ice preddiplomske ili diplomske razine na studiju psihologije. Razmjena nastavnika dogovorena je obostrano za 2 nastavnika/ice u trajanju jednog   tjedna s obje strane na Odjelu za povijest i po jednog nastavnika na Odjelu za psihologiju u trajanju 5  radnih dana.

Ugovor osigurava obostranu razmjenu za 2 studenta/ice preddiplomske ili diplomske razine na Odjelu za kroatologiju, kao i razmjenu jednog nastavnika obostrano u trajanju od 5 radnih dana.

Informacije o partnerskoj instituciji

Ugovor osigurava obostranu razmjenu 5 studenata/ica filozofije uključujući preddiplomsku, diplomsku i doktorsku razinu studija, kao i 2 studenta/ice preddiplomskog studija psihologije. Razmjena nastavnika/ica  uključuje 1 nastavnika/icu  sa Odjela za filozofiju i psihologiju u trajanju 5 dana.

Ugovor osigurava obostranu razmjenu 2 studenta/ice psihologije na preddiplomskoj ili diplomskoj razini, kao i za 1 nastavnika/icu sa Odjela za psihologiju.

Ugovor osigurava razmjenu 2 studenta/ice diplomskog studija hrvatskog latiniteta u trajanju jednog semestra. Razmjena nastavnika uključuje 2 nastavnika/ice u trajanju 5  radnih dana.

Ugovor uključuje 2 mjesta za studente/ice preddiplomske ili diplomske razine studija povijesti, komunikologije i kroatologije u trajanju od jednog semestra, kao i  razmjena nastavnika/ica za sva tri odjela za 1 nastavnika/icu u trajanju od 5 radnih dana.

Ugovor uključuje po  2 mjesta za studente/ice komunikologije, sociologije i povijesti na preddiplomskoj ili diplomskoj razini u trajanju od jednog semestra, kao i razmjena nastavnika za 1 nastavnika/icu   sa  Odjela za  komunikologiju u trajanju od 5  radnih dana.

Ugovor uključuje obostranu razmjenu 2 studenta/ice preddiplomske razine studija komunikologije u trajanju od jednog semestra, kao i razmjenu 1 nastavnika/ica  obostrano na Odjelu za komunikologiju.

Informacije o partnerskoj instituciji

Ugovor uključuje 2 mjesta obostrano  za studente/ice preddiplomske, diplomske ili doktorske razine na Odjelu za kroatologiju, kao i  razmjenu 1 nastavnika/ice u trajanju od 5 radnih  dana na Odjelu za kroatologiju.

Informacije o partnerskoj instituciji

Ugovor osigurava razmjenu 3 studenata/ica  diplomske ili doktorske razine na studiju povijesti u trajanju od jednog semestra, kao i razmjenu 2 nastavnika/ica u trajanju od  5 radnih dana na Odjelu za povijest.

Ugovor uključuje razmjenu 1 studenta/ice preddiplomske ili diplomske razine studija na Odjelu za komunikologiju u trajanju cijele akademske godine, kao razmjenu 1 nastavnika/ice u trajanju od 5 radnih dana za Odjel komunikologije.

Ugovor uključuje obostranu razmjenu 1 studenta/ice na preddiplomskoj razini studija komunikologije u trajanju od jednog semestra, kao i mobilnost jednog nastavnika/ice u trajanju od 5 radnih dana za Odjel komunikologije.

Ugovor uključuje razmjenu 2  studenta/ice preddiplomske ili diplomske razine studija komunikologije u trajanju od jednog semestra, kao i  1 nastavnika/cu u trajanju od 5 radnih dana za Odjel komunikologije.

Ugovor osigurava mjesto za 1 studenta/icu preddiplomskog ili diplomskog studija psihologije u trajanju od jednog semestra, kao i razmjenu 1 nastavnika/ice u trajanju od 5 radnih dana.

Ugovor uključuje samo dolaznu mobilnost  2 studenta/studentice latiniteta u trajanju od jednog semestra, kao i mobilnost 1 nastavnika/ice u trajanju od 5 radnih dana.

Ugovor uključuje odlaznu i dolaznu mobilnost 2 studenta/ice  diplomskog ili poslijediplomskog studija povijesti  u trajanju od jednog semestra, kao i mobilnost dvoje nastavnika u trajanju od 5 radnih dana.


Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS