Erasmus + LLP 2015./2016.

 

 1. Karl-Franzens-Universität Graz   http://www.uni-graz.at/de/

Ugovorom je dogovorena obostrana razmjena za 1 studenta/ice filozofije na  diplomskoj ili doktorskoj razini u trajanju od  5 mjeseci, kao i razmjena za 2 nastavnika/ice filozofije u trajanju od 5 radnih dana.

Dodatne informacije

 1. Masaryk University   http://www.muni.cz/

Ugovorom je osigurana razmjena 1 studenata/ice na preddiplomskoj, diplomskoj ili doktorskoj razini studija filozofije u trajanju od 5 mjeseci, kao i  razmjena 1 nastavnika/ice na Odjelu za filozofiju u trajanju 5 radnih dana.

Dodatne informacije

Informacije o Sveučilištu

 1.  Central European University  http://www.ceu.hu/

Prijaviti se mogu studenti/ice preddiplomskog, diplomskog ili doktorskog studija filozofije i povijesti. Ugovorom je osigurana razmjena dvoje studenata na Odjelu za filozofiju i jedno mjesto na Odjelu za povijest u  trajanju od 5 mjeseci, kao i obostrana razmjena za jednog nastavnika/ice za Odjel povijesti i Odjel filozofije u trajanju 5 radnih dana.Potrebna razina znanja stranog jezika je C1.Uključeno je i jedno mjesto za studentsku praksu za studenta doktorskog studija.

Dodatne informacije

 

 1. Université Paris Sorbonne (Paris-IV) http://www.paris-sorbonne.fr/

Ugovor uključuje obostranu razmjenu  za  1 studenta/ice kroatologije i  povijesti na preddiplomskoj, diplomskoj ili doktorskoj razini, kao i za 1 studenta/icu preddiplomskog ili diplomskog studija latiniteta u trajanju od jednog semestra, kao i mobilnost  po 1 nastavnika/ica sa svakog od gore navedenih Odjela. Preduvjet za prijavu je poznavanje francuskog jezika.

 1. Université Paris Sorbonne (Paris-I Pantheon) http://www.univ-paris1.fr/international/

Ugovor uključuje obostranu razmjenu za 2 studenta/ice diplomske ili doktorske razine u trajanju od deset mjeseci (cijele akademske godine) za Odjel za filozofiju, kao i  mobilnost 1 nastavnika/ice u trajanju od 5 radnih  dana za isti Odjel. Preduvjet za prijavu je poznavanje francuskog jezika.

 1. Charles University-Prag Univerzita Karlova v Praze Faculty of Humanities  http://www.cuni.cz/

Ugovor osigurava obostranu razmjenu za 2 studenta/ice s Odjela za filozofiju na preddiplomskoj, diplomskoj ili doktorskoj razini u trajanju 5 mjeseci i 2 studenta/ice preddiplomske ili diplomske razine studija sociologije u istom trajanju. Ugovor sadrži i dogovor o obostranoj razmjeni 1 nastavnika/ice u trajanju od 5 dana za oba Odjela.

 1. Universidad Católica San Antonio de Murcia  http://www.ucam.edu/

Ugovor osigurava razmjenu na Odjelu za komunikologiju za 4 studenta/ice preddiplomskog studija, iz Španjolske u Hrvatsku i iz Hrvatske u Španjolsku u trajanju od 5 mjeseci, a 1 student/ica komunikologije može se prijaviti na stručnu praksu u trajanju od 6 mjeseci. Ugovor uključuje i  razmjenu jednog nastavnika/ice s obje strane u trajanju od 5 radnih dana. Također predviđeno je i mjesto za 1 osobu iz administracije u trajanju od 5 radnih dana.

Dodatne informacije

 1. Universidad de Navarra, Facultad de Comunicacion  http://www.unav.es

Ugovor osigurava obostranu razmjenu 3 studenta/ice komunikologije na preddiplomskoj ili diplomskoj  razini studija  u trajanju od 5 mjeseci. Jedan nastavnik s obje strane ima dogovoren boravak u trajanju od 5 radnih dana. Također predviđeno je i mjesto za 1 osobu iz administracije.

Dodatne informacije

Popis kolegija na engleskom jeziku 2015-2016

 1. Universität Heidelberg   http://www.uni-heidelberg.de/

Ove godine ugovor je proširen na 4 mjesta za studente/ice preddiplomskog, diplomskog ili doktorskog studija kroatologije u trajanju 6 mjeseci, kao i po 2 studenta/ice neovisno o razini studija na Odjelu za  povijest, također u trajanju od 6 mjeseci. Razmjena nastavnika obostrano je omogućena za 1 nastavnika/icu u trajanju od 5 radnih dana za oba Odjela. Također predviđeno je i mjesto za 1 osobu iz administracije.

 1. Universität Erfurt  http://www.uni-erfurt.de

Ugovor osigurava obostranu razmjenu za 2 mjesta na preddiplomskoj ili diplomskoj razini u trajanju od 6 mjeseci  te 1 mjesto u trajanju od cijele akademske godine (10 mjeseci) na Odjelu za komunikologiju. Dogovorena je i obostrana razmjena za 1 nastavnika/icu u trajanju od 5 radnih dana.

 1.  Corvinus University of Budapest http://portal.uni-corvinus.hu

Ugovorom je dogovorena obostrana suradnja te se mogu prijaviti 2 studenta/ice za studijski boravak na preddiplomskoj ili diplomskoj razini na Odjelu za komunikologiju i sociologiju u trajanju od 5 mjeseci. Ugovorom je osigurana i razmjena za 1 nastavnika na Odjelu za filozofiju, komunikologiju i sociologiju u trajanju od 5 radnih dana.

 1. Vytautas Magnus University  http://www.vdu.lt/en 

Dogovorena je obostrana razmjena za 2  studenta/ice na Odjelu za komunikologiju za preddiplomsku ili diplomsku razinu studija u trajanju od 5 mjeseci te posjet 1 nastavnika/ice  Odjela za komunikologiju u trajanju od 5 radnih dana. Također predviđeno je i mjesto za 1 osobu iz administracije na 5 radnih dana.

 1. University of Maribor http://www.um.si

Prijave su omogućene za 4 studenta/ice  na Odjelu za sociologiju  i po 2 studentai/ice na Odjelu za filozofiju na svim  razinama studija iz Slovenije u Hrvatsku i Hrvatske u Sloveniju u trajanju 5 mjeseci. Dogovoren je i posjet jednog nastavnika obostrano u trajanju od 5 radnih dana. Također predviđeno je i mjesto za 1 osobu iz administracije.

 1. New Bulgarian University-Sofia http://www.nbu.bg

Ugovor podrazumijeva obostranu razmjenu za 2 studenata/tica na preddiplomskoj ili diplomskoj razini na Odjelu za povijest, kao i 2 studenata/ice preddiplomske ili diplomske razine na studiju psihologije u trajanju od 5 mjeseci Razmjena nastavnika dogovorena je obostrano za po 2 nastavnika/ice u trajanju od 5 radnih dana s Odjela za povijest i Odjel za psihologiju.

 1. University of Gdańsk  http://www.ug.gda.pl/en

Ugovor osigurava obostranu razmjenu za 2 studenta/ice preddiplomske ili diplomske razine na Odjelu za kroatologiju u trajanju od 5 mjeseci, kao i razmjenu jednog nastavnika obostrano u trajanju od 5 radnih dana.

 1. Dokuz Eylul University http://international.deu.edu.tr

Ugovor osigurava obostranu razmjenu 3 studenata/ica filozofije uključujući preddiplomsku, diplomsku i doktorsku razinu studija u trajanju od 5 mjeseci, kao i 2 studenta/ice preddiplomskog ili diplomskog studija psihologije također u trajanju od 5 mjeseci. Razmjena nastavnika/ica  uključuje 1 nastavnika/icu  sa Odjela za filozofiju i psihologiju u trajanju 5 dana.

 1. Universidad Autónoma de Madrid, Facultad de Psicología  www.uam.es

Ugovor osigurava obostranu razmjenu za 2 studenta/ice psihologije na preddiplomskoj ili diplomskoj razini u trajanju od 6 mjeseci, kao i za 1 nastavnika/icu sa Odjela za psihologiju u trajanju od 5 radnih dana.

 1. Palacký University Olomouc  http://www.upol.cz

Ugovor osigurava obostranu razmjenu 2 studenta/ice diplomskog studija hrvatskog latiniteta u trajanju od 5 mjeseci. Razmjena nastavnika uključuje 2 nastavnika/ice u trajanju od 5 radnih dana.

 1. Primorska University, Koper  www.upr.si

Ugovor uključuje obostranu razmjenu za 2 mjesta za studente/ice preddiplomske ili diplomske razine studija povijesti, komunikologije i kroatologije u trajanju od 5 mjeseci, kao i  razmjena nastavnika/ica za sva tri odjela za 1 nastavnika/icu u trajanju od 5 radnih dana. Također predviđeno je i mjesto za 1 osobu iz administracije, također u trajanju od 5 radnih dana.

 1. Technische Universität Carolo-Wilhelmina zu Braunschweig  https://www.tu-braunschweig.de

Ugovor uključuje obostranu suradnju za 2 mjesta za studente/ice komunikologije, sociologije i povijesti na preddiplomskoj ili diplomskoj razini u trajanju od 5 mjeseci, kao i razmjenu nastavnika/ice sa Odjela za  komunikologiju u trajanju od 5  radnih dana. Također je suradnjom dogovorena i razmjena za 1 osobu iz administracije u trajanju od 5 radnih dana.

 1. University of Helsinki Swedish School of Social Science  http://sockom.helsinki.fi/english/

Ugovor uključuje obostranu razmjenu 2 studenta/ice preddiplomske razine studija komunikologije u trajanju od 5 mjeseci, kao i razmjenu 1 nastavnika/ica  obostrano na Odjelu za komunikologiju, također u trajanju od 5 radnih dana.

Dodatne informacije

 1. University of Lodz Faculty  of Philology Institute of English Studies  www.uni.lodz.pl

Ugovor uključuje 2 mjesta obostrane razmjene za studente/ice preddiplomske, diplomske ili doktorske razine na Odjelu za kroatologiju, kao i  razmjenu 2 nastavnika/ice u trajanju od 5 radnih dana na Odjelu za kroatologiju.

 1. Ghent University  http://www.ugent.be/en/ghentuniv

Slikovni rezultat za ghent university logo

Ugovor osigurava obostranu razmjenu 1 studenata/ica  preddiplomske ili diplomske razine na studiju hrvatskog latiniteta u trajanju od 5 mjeseci, kao i razmjenu 1 nastavnika/ica u trajanju od  5 radnih dana na Odjelu za hrvatski latinitet.

 1. University of Augsburg  http://www.aaa.uniaugsburg.de/en  

Ugovor uključuje obostranu razmjenu  za 1 studenta/icu preddiplomske ili diplomske razine studija na Odjelu za komunikologiju u trajanju cijele akademske godine (10 mjeseci), kao razmjenu 1 nastavnika/ice u trajanju od 5 radnih dana sa Odjela komunikologije.

 1. University of Warsaw  www.uw.edu.pl

Ugovor uključuje obostranu razmjenu 1 studenta/ice na preddiplomskoj ili diplomskoj razini studija komunikologije u trajanju od 5 mjeseci, kao i mobilnost jednog nastavnika/ice u trajanju od 7 radnih dana za Odjel komunikologije. Također predviđeno je i mjesto za 1 osobu iz administracije u trajanju od 7 radnih dana.

Dodatne informacije

 1. Vilniaus Universitetas  www.kf.vu.lt 

  

Ugovor uključuje obostranu razmjenu 2  studenta/ice preddiplomske ili diplomske razine studija komunikologije u trajanju od 5 mjeseci, kao i 1 nastavnika/cu u trajanju od 5 radnih dana za Odjel komunikologije. Također predviđeno je i mjesto za 1 osobu iz administracije.

 1. Universita degli studi di Firenze  www.unifi.it

Ugovor osigurava obostranu razmjenu za 1 studenta/icu preddiplomskog ili diplomskog studija psihologije u trajanju od 6 mjeseci, kao i razmjenu za 1 nastavnika/icu, također sa Odjela psihologije, u trajanju od 5 radnih dana.

Dodatne informacije

Popisi predmeta za strane studente-BA

Popisi predmeta za strane studente -MA

Popis predmeta za strane studente-MA 1

 1. Univerzitet Sv. Kiril i Metodij  (University Ss. Cyril and Methodius) www.ukim.edu.mk

Ugovor uključuje dolaznu i odlaznu mobilnost 2 studenta/ice diplomskog studija hrvatskog latiniteta u trajanju od 5 mjeseci, zatim za 2 studenta/ice preddiplomskog i diplomskog studija kroatologije i povijesti te 2 studenta/ice preddiplomskog, diplomskog ili doktorskog studija filozofije, kao i mobilnost za 4 nastavnika/ice sa odjela filozofije, povijesti, latiniteta i kroatologije u trajanju od 5 radnih dana. Također i 1 osobu iz administracije u trajanju od 5 dana.

 1. University of Pécs  http://pte.hu/english

             

Ugovor uključuje dolaznu i odlaznu  mobilnost za 2 studenta/studentice povijesti diplomske ili poslijediplomske razine u trajanju od 5 mjeseci, kao i mobilnost za 2 nastavnika/ice Odjela povijesti u trajanju od 5 radnih dana.

 1. UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA http://www.unipd.it/  

Ugovor osigurava obostranu razmjenu za  2 mjesta za  studenta/ice diplomskog studija psihologije u trajanju od šest mjeseci, kao i razmjenu 1 nastavnika/ice psihologije u trajanju od 5 radnih dana te jednu osobu iz administracije.

Dodatne informacije

Popis predmeta za strane studente

 1. ONDOKUZ MAYIS UNIVERSITY http://www.omu.edu.tr/en

Ugovor osigurava obostranu razmjenu za 1 studenata/icu preddiplomskog studija ili diplomskog studija filozofije u trajanju od 5 mjeseci, dok za studente/ice psihologije, sociologije i komunikologije vrijedi samo za preddiplomsku razinu, također u trajanju od 5 mjeseci. Za studente/ice povijesti obuhvaća sve tri razine (preddiplomski, diplomski i doktorski studij) za jednu osobu u trajanju od 5 mjeseci, kao i za jednog nastavnika sa svakog od navedenih odjela u trajanju od 5 dana.

 

 1. NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS http://en.uoa.gr/

             

Ugovorom je osigurana obostrana razmjena za jednog studenta preddiplomskog, diplomskog ili doktorskog studija filozofije u trajanju od deset mjeseci. Također uključena je i razmjena jednog nastavnika u trajanju od pet dana.

 1. FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE http://www.fdv.uni-lj.si/

Ugovorom je osigurana obostrana razmjena 2 studenta/ice sa preddiplomskog ili diplomskog studija sociologije u trajanju 5 mjeseci, kao i dvoje nastavnika sa Odjela sociologije u trajanju od 5 radnih dana.

 

34. YASAR UNIVERSITESI http://www.yasar.edu.tr/en/

Ugovorom je osigurana obostrana razmjena 2 studenta/ice sa preddiplomskog ili diplomskog studija komunikologije u trajanju od 5 mjeseci, dok je za 2 studenta/ice sa preddiplomskog studija psihologije osigurana razmjena u trajanju od 5 mjeseci. Mobilnost za nastavno osoblje komunikologije i psihologije osigurana je u trajanju od 5 dana za jednu osobu, dok je za nenastavno osoblje osigurana mobilnost također u trajanju od 5 dana za jednu osobu.

Upute za prijavu

Informacije o sveučilištu

Promotivni letak

 


Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS