Studijski programi

Upisi na diplomski studij filozofije 2014./2015.

Literatura za razredbeni ispit za pristupnike koji nisu završili preddiplomski sveučilišni studij filozofije nego neki drugi preddiplomski sveučilišni studij u Hrvatskoj ili inozemstvu. Popis literature [PDF]

Popis i opisi svih predmeta koji se izvode 2013-2014 dostupni su u Informacijskom paketu – katalogu predmeta.

Preddiplomski studij filozofije traje tri godine (šest semestara), ima opterećenje od 180 ECTS bodova, a izvodi se kao redoviti dvopredmetni studij u kombinaciji s još jednim studijem. Završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišnog prvostupnika / sveučilišne prvostupnice (baccalaureus / baccalaurea) filozofije. Diplomski studij filozofije traje dvije godine (četiri semestra), ima opterećenje od 120 ECTS bodova, a trenutno se izvodi kao redoviti jednopredmetan studij (znanstveni ili nastavni smjer). Završetkom studija stječe se akademski naziv magistra struke filozofije (znanstveni smjer) odnosno magistra edukacije filozofije (nastavnički smjer).

2005 Programi preddiplomskog i diplomskog studija filozofije [PDF]

Poslijediplomski doktorski studij filozofije traje tri godine (šest semestara), ima opterećenje od 180 ECTS bodova, što uključuje ispunjenje svih studijskih obveza i dovršetak i obranu doktorskog rada. Završetkom studija stječe se akademski naziv doktora filozofije. Na studij se mogu upisati studenti koji su diplomski studij filozofije završili s prosjekom ocjena 3,5 i više. Poslijediplomski doktorski studij filozofije na Hrvatskim studijima mogu upisati i  pristupnici koji nisu završili diplomski studij filozofije, ali tada, prije početka poslijediplomskog doktorskog studija, imaju obvezu pristupiti  provjeri znanja odnosno polaganju diferencijalnih ispita.

2005 Program poslijediplomskog doktorskog studija filozofije [PDF]

 


Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS