Poslijediplomski doktorski studij filozofije

Poslijediplomski doktorski studij filozofije pruža organizirano i sustavno obrazovanje budućim znanstvenicima koji će moći razumjeti i stvarati nova znanstvena znanja – kako u okvirima klasičnih filozofskih disciplina tako u okvirima filozofskih disciplina koje se interdisciplinarno prepliću s prirodnim i društvenim znanostima. Studenti koji završe doktorski program mogu se zaposliti na znanstvenim institutima u humanističkim i društvenim znanostima, na sveučilišnim odsjecima za filozofiju i srodnim odsjecima, ali i na visokim školama na kojima se izvode posebni filozofski predmeti. Potvrda tome su brojni studenti doktorskog studija filozofije na Hrvatskim studijima stalno ili honorarno zaposleni na ustanovama kao što su Odsjek za filozofiju Filozofskog fakulteta u Rijeci, Odjel za filozofiju Sveučilišta u Zadru, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Institut za filozofiju u Zagrebu, American College of Management and Technology u Dubrovniku, Zagrebačka škola ekonomije i managementa, Zdravstveno veleučilište Zagreb, Odjel za filozofiju Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Poslijediplomski doktorski studij filozofije traje tri godine (šest semestara), ima opterećenje od 180 ECTS bodova, što uključuje ispunjenje svih studijskih obveza i dovršetak i obranu doktorskog rada. Završetkom studija stječe se akademski naziv doktora filozofije. Na studij se mogu upisati studenti koji su diplomski studij filozofije završili s prosjekom ocjena 3,5 i više. Poslijediplomski doktorski studij filozofije na Hrvatskim studijima mogu upisati i  pristupnici koji nisu završili diplomski studij filozofije, ali tada, prije početka poslijediplomskog doktorskog studija, imaju obvezu pristupiti  provjeri znanja odnosno polaganju diferencijalnih ispita.

Program poslijediplomskog doktorskog studija filozofije [PDF]

Služba za poslijediplomske studije


Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2018. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS