O nama

Studij filozofije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu postoji već gotovo tri desetljeća, od 1992. kao studij, a od 1993. kao sveučilišni dodiplomski studij. Njegova je specifičnost naglasak na povezanosti filozofije s drugim područjima znanja i uvažavanje činjenice da bavljenje općim i tradicionalnim filozofskim problemima nužno uključuje proučavanje mnoštva sadržaja koje filozofija dijeli s ostalim humanističkim te društvenim i prirodnim znanostima. Sve tri razine studija filozofije na Hrvatskim studijima ustrojene su prema suvremenim znanstvenim i didaktičkim standardima i po uzoru na prestižne svjetske studije filozofije, ne zanemarujući, međutim, niti specifičnu srednjoeuropsku tradiciju proučavanja povijesti filozofije. Svrha suvremenog studija filozofije stjecanje je što potpunijeg i temeljitijeg razumijevanja svijeta i čovjekova položaja u njemu te osposobljavanje za argumentirano iznošenje, interpretaciju i kritičku analizu stavova, vjerovanja i teorija u različitim područjima ljudskog djelovanja i znanja. Razmišljate li ozbiljno o studiju filozofije, na ovim ćete stranicama moći doznati na koji način Odjel za filozofiju Hrvatskih studija nastoji ispuniti ovu svrhu.


Objavljeno: 14. 11. 2015. u 08:23
Pavel Gregorić

Dr. Michael Sevel s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Sydneyu (Australija) i gostujući profesor na Center for Ethics and Public Affairs na Tulane University (SAD), održat će predavanje pod naslovom "Philosophical Anarchism Reconsidered", u ponedjeljak 23. studenog 2015., s početkom u 12.45h u dvorani "Zadar". Plakat s najavom u pdf formatu može se preuzeti ovdje.

ABSTRACT of "Philosophical Anarchism Reconsidered"

Robert Wolff argued in 1970 that it is always wrong for a person to obey the commands of a political authority, and that the very idea of legitimate authority is empty and self-defeating.  His view came to be known as a classic kind of ‘philosophical anarchism’.  Though his argument vexed legal and political philosophers for years, it is now generally acknowledged that the Oxford philosopher Joseph Raz decisively refuted Wolff’s argument, and vindicated the possibility of legitimate authority, by showing how obeying legitimate authorities can be both rational and justified.  Sevel argues that while Raz’s initial response was plausible, the broader moral and political philosophy which Raz himself has developed over the last half century unwittingly provides the resources for formulating a very different but equally challenging objection to the idea of legitimate authority.   Sevel articulates this new and unrecognized form of anarchism implicit in Raz’s philosophy, and shows that neither Raz nor anyone else has a plausible response to it.

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS