O nama

Studij filozofije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu postoji već gotovo tri desetljeća, od 1992. kao studij, a od 1993. kao sveučilišni dodiplomski studij. Njegova je specifičnost naglasak na povezanosti filozofije s drugim područjima znanja i uvažavanje činjenice da bavljenje općim i tradicionalnim filozofskim problemima nužno uključuje proučavanje mnoštva sadržaja koje filozofija dijeli s ostalim humanističkim te društvenim i prirodnim znanostima. Sve tri razine studija filozofije na Hrvatskim studijima ustrojene su prema suvremenim znanstvenim i didaktičkim standardima i po uzoru na prestižne svjetske studije filozofije, ne zanemarujući, međutim, niti specifičnu srednjoeuropsku tradiciju proučavanja povijesti filozofije. Svrha suvremenog studija filozofije stjecanje je što potpunijeg i temeljitijeg razumijevanja svijeta i čovjekova položaja u njemu te osposobljavanje za argumentirano iznošenje, interpretaciju i kritičku analizu stavova, vjerovanja i teorija u različitim područjima ljudskog djelovanja i znanja. Razmišljate li ozbiljno o studiju filozofije, na ovim ćete stranicama moći doznati na koji način Odjel za filozofiju Hrvatskih studija nastoji ispuniti ovu svrhu.


Objavljeno: 15. 9. 2019. u 09:11
Uređeno: 15. 9. 2019. u 09:17
Marko Kardum
Simpozij "Bioetika i aporije...

Pozivamo vas da se prijavite za sudjelovanje na ovogodišnjem međunarodnom transdisciplinarnom simpoziju Bioetika i aporije psihe, u organizaciji Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku, Hrvatskog bioetičkog društva, udruge Ludruga, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Hrvatskog filozofskog društva, Sveučilišnog centra za integrativnu bioetiku Sveučilišta u Zagrebu i inicijative »Zoom na psihu«.

Simpozij će se održati od 21. do 23. studenoga 2019. godine u Zagrebu, u prostorima Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku (dvorana »Fritz Jahr«, Ivana Lučića 1a, zgrada pored Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu).

Fokus ovogodišnjeg simpozija bit će na dvije glavne teme: interdisciplinarnom suodnošenju filozofije s jedne, i psihijatrije, psihologije i psihoterapije s druge strane, te na destigmatizaciji osoba s psihičkim poteškoćama i mentalnim smetnjama putem transdisciplinarnih programa. No pozivamo vas da prijavite i druge važne teme, prema vašem vlastitom izboru.

Plenarna predavanja posvećena opisanom spektru tema održat će:

Francesca Brencio (Italija)
Anders Lindseth (Norveška)
Inka Maškulin (Hrvatska)
Danijela Tiosavljević (Srbija)
Demetrius A. Franca (Brazil)
Damir Smiljanić (Srbija)
Theodor Itten (Švicarska)

Ako ste zainteresirani za sudjelovanje izlaganjem ili aktivnošću, najkasnije do 1. studenoga 2019., na e-mail adresu psiha@bioetika.hr pošaljite ispunjen obrazac za prijavu sudjelovanja.

Prisustvovanje svim izlaganjima i radionicama besplatno je te za sudjelovanje nije potrebno platiti kotizaciju, no sudionici koji dolaze iz drugih gradova moraju se sami pobrinuti za smještaj tijekom boravka u Zagrebu.

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS