Izvannastavne studentske aktivnosti

Pod vodstvom nastavnika Odjela za hrvatski latinitet studenti su uključeni u razne aktivnosti:

  • fakultativni tečaj grčkog jezika (2012)
  • prevodilački projekt (Pavao Skalić, Genealogija) (2011-2014)
  • sudjelovanje na znanstvenim skupovima (Tihi pregaoci, Marulićevi dani) kao suizlagači i slušači (2012-2104)
  • sudjelovanje na filološkim radionicama za studente (Marulićevi dani) (2012-2104)
  • suautorstva članaka i nastavnih materijala
  • stručna ekskurzija u Firencu i Vječni Grad (2014, pod stručnim vodstvom prof. P. Knezovića) - letak

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS