Erasmus sporazumi

Odjel za hrvatski latinitet sklopio je sljedeće sporazume u okviru programa Erasmus:

2014/15

 • Université Paris Sorbonne (Paris-IV) (Francuska)
  • Ugovor uključuje mjesto za  1 studenta/ice kroatologije i  povijesti na preddiplomskoj, diplomskoj ili doktorskoj razini, kao i za 1 studenta/icu preddiplomskog ili diplomskog studija  latiniteta u trajanju od jednog semestra, kao i mobilnost  po 1 nastavnika/ica sa svakog Odjela. Preduvjet za prijavu je poznavanje francuskog jezika.
 • Palacký University Olomouc (Češka)
  • Ugovor osigurava razmjenu 2 studenta/ice diplomskog studija hrvatskog latiniteta u trajanju jednog semestra. Razmjena nastavnika uključuje 2 nastavnika/ice u trajanju 5  radnih dana.
 • Univerzitet Sv. Kiril i Metodij  (University Ss. Cyril and Methodius) (Makedonija)
  • Ugovor uključuje samo dolaznu mobilnost 2 studenta/studentice latiniteta u trajanju od jednog semestra, kao i mobilnost 1 nastavnika/ice u trajanju od 5 radnih dana.

2012/13, 2013/14

 • Katholieke Universiteit Leuven (Belgija)
  • LLP/Erasmus bilateral cooperation agreement (2/2011); bilateralni (do akademske godine 2013/2014);

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS