Obavijesti
Objavljeno: 4. 4. 2014. u 00:01
Uređeno: 7. 4. 2014. u 22:21
Lucija Krešić Nacevski

INTRATEXT - digitalna knjižnica čije uredništvo objavljuje cjelovite, obrađene latinske tekstove svih epoha http://www.intratext.com/

CORPUS SCRIPTORUM LATINORUM digitalna knjižnica http://www.forumromanum.org/literature/index.html 

PERSEUS digitalna knjižnica s uredništvom http://www.perseus.tufts.edu/hopper/

LATIN LIBRARY - Latinska knjižnica klasičnih, medijevalnih i neolatinističkih tekstova za osobnu i/ili edukativnu upotrebu. Nema uredništva, pa tekstovi nisu namijenjeni u znanstvene svrhe http://www.thelatinlibrary.com/

CAMENA - Corpus Automatus Multiplex Electorum Neolatinitatis Auctorum, ranonovovjekovni latinski tekstovi organizirani u 15 sekcija. Moguće je pretraživanje prema autorima i naslovima http://www.uni-mannheim.de/mateo/camenahtdocs/camenaref_e.html#a01 

KIRKE Katalog internet izvora za klasičnu filologiju http://www.kirke.hu-berlin.de/ressourc/ressourc.html

ORBIS LATINUS online (J.G.Th.Graesse, Berlin 1909)  http://www.columbia.edu/acis/ets/Graesse/contents.html

DUCANGE, Charles du Fresne (1610-1688), Glossarium ad Scriptores Mediae et Infimae Latinitatis, Francofurti, Ex officina Zunneriana, 1710. T.I-III. http://www.uni-mannheim.de/mateo/camenaref/ducange.html

GALLICA - Digitalizirana baština Nacionalne knjižnice u Parizu http://gallica.bnf.fr/ : sadržava digitalizirane, opisane rukopise (primjerice, prolistajte Vergilijeve Ekloge iz 9. stoljeća http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8478994n/f15.image.r=Vergilius%20Maro,%20Publius.langFR, Horacijevu Ars poetica iz 13. st. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8452773c/f3.image.r=Horatius%20Flaccus,%20Quintus.langFR , Boetijevu Utjehu filozofije s početka 15. st. http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8490090z/f9.image.r=Anicius%20Manlius%20Severinus%20Boethius.langFR), potom razne  dokumente, slike, grafike, zemljopisne karte i drugu građu.

THE EUROPEAN LIBRARY - online portal s pristupom zbirkama 48 europskih nacionalnih knjižnica http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/?locale=hr

 

 

Objavljeno: 3. 4. 2014. u 23:13
Lucija Krešić Nacevski

Međunarodno udruženje za neolatinističke studije IANLS osnovano je u Amsterdamu 1973. Prvi predsjednik društva bio je istaknuti latinist prof.dr. Jozef IJsewijn (1932-1998).

Opširnije o društvu i njihovim aktivnostima http://www.ianls.com/index2.html?top0.html&0:home.html&2

Objavljeno: 3. 4. 2014. u 23:01
Lucija Krešić Nacevski

Sveučilište u Cambridgeu jedino je britansko sveučilište koje nudi preddiplomska usmjerenja neolatiniteta po stupnjevima (NL 1 i NL 2).

Opširnije na  http://www.mml.cam.ac.uk/other/courses/ugrad/neo_latin.html

 

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS