O nama

Preddiplomski studij latinskog jezika i Diplomski studij hrvatskog latiniteta osnovani su 2006. godine kao odgovor na potrebu za stručnjacima koji bi se bavili bogatom, ali nedovoljno istraženom hrvatskom latinističkom baštinom. Trogodišnji preddiplomski studij pokriva područje klasičnog latiniteta, stvarajući kroz nastavu gramatike i književnosti osnovu za nastavak studija. Diplomski studij obuhvaća svjetski i hrvatski srednjovjekovni i novovjekovni latinitet. Velika se pažnja posvećuje temeljitom ovladavanju jezikom i dubinskoj interpretaciji književnog teksta. Izborni predmeti, većinom usko vezani za struku, omogućuju studentima da usmjere svoje interese u njima najzanimljivija područja. Osim za znanstveni i stručni rad, po završetku diplomskog studija nastavničkog smjera studenti su osposobljeni za predavanje latinskog jezika u školama. 


Objavljeno: 9. 5. 2015. u 11:41
Uređeno: 9. 5. 2015. u 11:42
Šime Demo

Announcement of Competition 2015-2016

Sat, 2015-05-09

The Acad­emy Vi­var­ium Novum is of­fer­ing ten full tu­ition schol­ar­ships for high school stu­dents (16-18 years old) and twenty-eight full tu­ition schol­ar­ships for Uni­ver­sity stu­dents (18-24 years old) of any part of the world. The schol­ar­ships will cover all of the costs of room, board, teach­ing and di­dac­tic ma­te­ri­als for courses to be held from Oc­to­ber 5, 2015 until June 18, 2016 on the grounds of the Acad­emy’s cam­pus at Rome.

Ap­pli­ca­tion let­ters must be sent to candidati@​vivariumnovum.​net by July 10. For early con­sid­er­a­tion, ap­pli­ca­tions sent by May 31 will re­ceive an an­swer at the be­gin­ning of July. Oth­er­wise, can­di­dates will re­ceive a re­sponse be­fore the end of Au­gust.

The courses will be as fol­lows:

- Latin lan­guage (fun­da­men­tal and ad­vanced)

- Greek lan­guage (fun­da­men­tal and ad­vanced)

- Latin com­po­si­tion

- Roman His­tory

- An­cient Latin lit­er­a­ture

- His­tory of an­cient Phi­los­o­phy

- Re­nais­sance and Neo-Latin lit­er­a­ture

- Latin and Greek music and po­etry

- Clas­sics read­ing sem­i­nars

The goal is to achieve a per­fect com­mand of both Latin and Greek through a total im­mer­sion in the two lan­guages in order to mas­ter with­out any hin­drances the texts and con­cepts which have been handed down from the an­cient times, mid­dle ages, the Re­nais­sance pe­riod and mod­ern era, and to cul­ti­vate the hu­man­i­ties in a man­ner sim­i­lar to the Re­nais­sance hu­man­ists.

All the classes will be con­ducted in Latin, ex­cept for Greek classes which will be con­ducted in an­cient Greek.

In the let­ter the prospec­tive stu­dent should in­di­cate the fol­low­ing:


1. Full name;


2. Date and lo­ca­tion of birth;


3. What school you cur­rently at­tend;

4. How long you have stud­ied Latin and/or Greek;


5. Which au­thors and works you have read;


6. Other stud­ies and pri­mary in­ter­ests out­side of school.


In ad­di­tion, please at­tach a re­cent pho­to­graph and a copy of your pass­port or your ID card.

(For more in­for­ma­tion about the Acad­emy, you may visit the web­site www.​vivariumnovum.​net or read the pre­sen­ta­tion: www.​vivariumnovum.​net/​presentation)

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS