Sveučilište u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija

logo

Facebook stranica FHS-a
YouTube kanal FHS-a
LinkedIn stranica FHS-a
Molimo studente, nastavnike i zaposlenike koji su pozitivni na COVID-19, imaju simptome ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim da se jave na kvaliteta@fhs.hr
Odgojno-obrazovne znanosti (pedagogija)

​​​​​Prijavite se na studij odgojno-obrazovnih znanosti (pedagogije)

Studij odgojno-obrazovnih znanosti (pedagogije) nastao je kao odgovor na odgojne potrebe hrvatskoga društva u čijem je središtu i sveobuhvatna reforma sustava odgoja i obrazovanja. Ona zahtijeva nove stručnjake koji će biti neposredni nositelji tih promjena. Studij je koncepcijski i sadržajno jedinstven u Republici Hrvatskoj (kao i na Sveučilištu u Zagrebu) usmjerenošću na nove oblike nastave i poučavanja, oblikovanje i primjenu uputnika, cjeloživotno obrazovanje i obrazovanje odraslih, odgoj i obrazovanje učenika s posebnim potrebama, upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom, upotrebom informacijsko-komunikacijske tehnologije u nastavi, provedbom istraživačkih projekata u području odgoja i obrazovanja, inovacijom u obrazovanju, obrazovnim politikama i reformama obrazovanja i izvođenjem (dijela) nastave na daljinu.

  • Svrha studija je stjecanje više od pukoga činjeničnoga znanja, da naučeno postane smisleno; pretraživanje, analiza i sinteza informacija kao pomoć u odlučivanju, odnosno razumijevanje i pronicanje bitnoga radi dostizanja ključnih sposobnosti potrebnih za učinkovit timski rad i kreativnu prilagodbu globalnih dostignuća lokalnim potrebama.
  • Integrirani studij. Ovaj studijski program integrirani je preddiplomski i diplomski studij što znači da se diploma magistra odgojno-obrazovnih znanosti (pedagogije) stječe nakon pet godina (10 semestara) studiranja tj. izvršenja propisanih studentskih obveza.
  • Ravnoteža između pedagogijske teorije i pedagoške prakse vidljiva je u odnosu kolegija koji naglasak stavljaju na povijesno-teorijsko komparativni pristup i kolegija iz užih pedagoško-didaktičko-metodičko-praktičnih područja. Tako ćete, uz teorijsku podlogu iz različitih područja pedagogije tijekom studija aktivno sudjelovati u odgojno-obrazovnoj praksi u različitim ustanovama.
  • Interdisciplinarnost studija ogleda se u ponudi velikog broja interdisciplinarnih kolegija (dio obveznih, a dio izbornih) koji pedagogiju povezuju sa srodnim disciplinama (psihologija, sociologija, antropologija, filozofija, kroatologija, edukacijske znanosti, pravo, ekonomija).
  • Dvopredmetnost studija omogućuje usmjerenost na dva komplementarna područja studiranja što studentima pruža misaonu i socijalnu širinu te povećava šanse za zapošljavanje. Na Fakultetu hrvatskih studija pedagogiju možete kombinirati sa studijima: filozofije i kulture, komunikologije, kroatologije, povijesti, sociologije i demografije i hrvatskoga iseljeništva.
  • Usmjerenost na studente: mentorski rad/vođenje, velik broj izbornih predmeta, individualizirani pristup, savjetovalište.
  • Mobilnost studenata: studij dopušta i horizontalnu (na srodne studijske programe) i vertikalnu (poslijediplomski, specijalistički i doktorski programi) mobilnost na druga hrvatska i inozemna sveučilišta.

Mogućnosti zapošljavanja magistra pedagogije: dječji vrtići, osnovne i srednje škole, gospodarstvo (ljudski potencijali), domovi (dječji, učenički, odgojni, umirovljenika), ustanove za djecu/učenike s posebnim potrebama, zatvori, policija, studentski centri, muzeji, galerije, kazališta, bolnice, socijalne službe, nakladničke tvrtke, mediji, odmarališta, savjetovališta, znanstveno-istraživački instituti, udruge građanskog društva…

​​​​​Prijavite se na studij odgojno-obrazovnih znanosti (pedagogije)


Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2021. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS