Izdanja Hrvatskih studija

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu veliku pozornost posvećuju izdavačkoj djelatnosti, točnije: objavljivanju onih naslova koji će na znanstveno utemeljen način upotpunjavati praznine u literaturi uočene tijekom proteklih godina prilikom izvođenja sveučilišne nastave na pojedinim studijskim smjerovima i kolegijima. Nastojeći upravo oko ove komplementarnosti studijskog programa i vlastitoga izdavalaštva, nakladnička djelatnost Hrvatskih studija odvija se kroz nekoliko knjižnih cjelina kao što su Biblioteka “Croaticum”, Biblioteka “Filozofija”, Biblioteka “Povijest”, Biblioteka “Manualia”, Biblioteka “Hrvatski književni povjesničari”, Biblioteka “Scopus”, Biblioteka “Posebna izdanja”, Biblioteka “Hrvatska arheološka baština”, Biblioteka “Tihi pregaoci”, Biblioteka “Croatica”, Biblioteka “Dies historiae”, Biblioteka “Komunikologija”. Osim toga, studenti Hrvatskih studija izdaju sljedeće časopise: “Scopus”, “Lucius”, “Student”, “Cassius”, “Amalgam” i “Psychoactive”. Hrvatski studiji izdaju znanstveni časopis “Kroatologija” i u suizdavaštvu “Prolegomena”.

Izdanja Hrvatskih studija danas uključuju knjige i časopise na čijim se stranicama obraduju brojne teme iz hrvatske kulturne i nacionalne povijesti, daju uvodi u pojedine filozofske discipline, objavljuju klasična i suvremena djela svjetske i hrvatske filozofije, revaloriziraju i otimaju zaboravu brojna zaboravljena, a značajna imena hrvatske povijesti, kulture i znanosti. Izdanja Hrvatskih studija, stoga, nisu korisna samo studentima ili užem krugu stručnjaka za pojedine akademske discipline, nego i svima onima koje zanima širok spektar pitanja i problema hrvatske i svjetske duhovne prošlosti i sadašnjosti.

 

Popis i cijene izdanja

Katalog izdanja (iz 2010.g.)

Studenti Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu imaju pravo na popust od 50%, uz predočenje indeksa.

Mrežna građa – web publikacije

Kliknite na sliku omota


Informacije

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2018. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS