Kolegiji na stranim jezicima 2015./16.

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu nude 41 kolegij stranim studentima u akademskoj godini 2015./16.

1. Kolegiji koji su označeni podebljanim kurzivom su izborni kolegiji ponuđeni na engleskom jeziku samo za strane studente.

2. Kolegiji koji su označeni podebljanim slovima su izborni kolegiji ponuđeni na stranim jezicima za sve studente. 

3. Ostali kolegiji planirani su za izvođenje na hrvatskom jeziku redovnim studentima iz Hrvatske, ali su otvoreni za upis i stranim studentima jer za njih postoji mogućnost izvođenja na stranom jeziku. Takvi kolegiji, ukoliko strani studenti izraze interes za upisom tijekom razmjene, bit će izvođeni na stranom jeziku uz individualni rad s nastavnikom ili u manjim grupama.

Zvjezdice (*) označuju vanjske suradnike Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Stranim studentima savjetujemo da uzmu u obzir da će neki od tih kolegija zbog nedovoljnog broja prijavljenih studenata možda biti otkazani.

Redovnim studentima iz Hrvatske savjetujemo da upisuju kolegije na stranim jezicima radi stjecanja dodatnih kompetencija i pripreme za mobilnost. 

COURSE

LECTURER

SUBJECTS

STUDY LEVEL

SEMESTER

ECTS

LANGUAGE    REQUIREMENT

History of Croatia

Ivana Jukić, Assist. Prof.     and others

History, Croatian Studies

BA

W

  4

 B1

History of Croatian Culture

Davor Piskač, Assist. Prof.

History, Croatian Studies

BA

W

  4

 B1

Croatian Mediterranean Cities

Davor Piskač,   Assist. Prof.

History, Croatian Studies

BA

W

  4

 B1

English for Journalists

Spomenka Bogdanić, Lecturer

Foreign Languages, Communication Studies

BA

W and S

  4

 B2

Theories of Human Nature

Tomislav Bracanović,  Assoc. Prof.

Philosophy, Sociology, Psychology

BA

W

  5

 B1

Modern English and the Media

Spomenka Bogdanić, Lecturer

Foreign Languages, Communication Studies

BA

S

  4

 C1

Developmental Neurobiology

*Zdravko Petanjek, Full Prof.

Psychology

BA

S

  3

 B1

Neurobiology of Behavioural Disturbances and Psych. Disorders

*Zdravko Petanjek, Full Prof.

Psychology

BA

S

  3

 B1

Sociology of Identity

Andreja Sršen,   Senior Assistant

Sociology

BA

S

  4

 B1

Sex, Gender and Human Rights

*Ivana Radačić, Assist. Prof.

Sociology, Philosophy

BA

S

  4

 B2

English Language Communication and Presentation Skills

Spomenka Bogdanić, Lecturer and *Zsolt Dosza

Foreign Languages

MA

W and S

  5

 C1

English Language Communication and Presentation Skills

Spomenka Bogdanić, Lecturer and *Zsolt Dosza

Foreign Languages

MA

W and S

  5

 C1

Book and Library History in Croatian Cultural Territory

Lucija Krešić, Senior Assistant

History, Latin, Croatian Studies

MA

W

  4

 B2

Deviance at the workplace

*Branko Lobnikar, Assoc. Prof.

Sociology, Psychology

MA

W

  4

 B1

Introduction to Sociolinguistics

Lucia Saletović Miškulin, Senior Lecturer

Communication Studies, Sociology

MA

W

  5

 B2

On Space, God and Free Will: The Leibniz-Clarke Correspondence

Pavel Gregorić, Assoc. Prof.

Philosophy

MA

W

  5

 B2

European Union and Croatia

Mladen Puškarić, Assoc. Prof.

Sociology, History, Croatian Studies

MA

S

  5

 B1

Cultural History of Zagreb: Selected Topics

Eva Katarina Glazer, Senior Assistant

History, Croatian Studies

MA

S

  4

 B1

Biblical Archaeology

Eva Katarina Glazer, Senior Assistant

History

MA

S

  4

 B1

History and Culture of the Roman Republic and Roman Empire in Motion Pictures

Mladen Tomorad, Assist. Prof.

History, Latin

MA

S

  4

 B2

An Introduction to Global Communications

Danijel Labaš, Assoc. Prof.

Communication Studies, Sociology

MA

S

  5

 B1

Psychology of Mass Communication and Mass Media

*Roland Mangold, Full Professor

Communication Studies, Psychology, Sociology

MA

S

  5

 B2

Clinical Neuropsychology

*Ljiljana Pačić Turk, PhD

Psychology

MA

S

  3

 B1

Cognitive Neuroscience of Emotions

Sanja Budimir, Senior Assistant

Psychology, Philosophy

MA

S

  3

 B2

Cross-disciplinary perspectives on the analysis of culture, context and communication

Tihana Brkljačić*, Assistant Prof.; Marshal Lewis*, Assistant Prof.

Psychology, Communication Studies, Sociology

MA

S

  3

 B1

Academic English

Lucia Saletović Miškulin, Senior Lecturer

Foreign Languages

BA

W and S

  4

 B2

Deutsch für akademische Zwecke

Lucia Saletović Miškulin, Senior Lecturer

Foreign Languages

BA

W and S

  4

 B2

Writing in English

*Vedrana Vojković Estatiev, Lecturer

Foreign Languages

BA

W and S

  4

 B2

Psychology of the Gifted

Nina Pavlin Bernardić, Assist. Prof.

Psychology

BA

W

  3

 B1

Practicum of Biological Psychology

*Zdravko Petanjek, Full Prof.

Psychology

BA

W

  4

 B1

Sociology of Science and Technology

Marija Brajdić Vuković, Assist. Prof.

Sociology, Philosophy

MA

W

  5

 B1

Society and Sustainability

*Mladen Domazet, PhD

Sociology, Philosophy

BA

S

  4

 B1

Criminology of Bullying

Irena Cajner Mraović, Assoc. Prof.

Sociology, Psychology

MA

W

  3

 B1

Sociology and Domestic Violence

Irena Cajner Mraović, Assoc. Prof.

Sociology, Psychology

MA

W

  5

 B1

Clinical Interview

*Ljiljana Pačić Turk, PhD

Psychology

MA

W

  2

 B1

Regression Analysis

*Toni Barbarović, Assist. Prof.

Psychology

MA

W

  4

 B2

Statistical Methods for Multivariate Group Differences

*Toni Barbarović, Assist. Prof.

Psychology

MA

W

  3

 B2

Psychology of Ageing

Jasminka Despot Lučanin, Full Prof.

Psychology

MA

S

  3

 B2

Factor Analysis

*Toni Barbarović, Assist. Prof.

Psychology

MA

S

  4

 B2

Violence of Children and Minors

Irena Cajner Mraović, Assoc. Prof.

Sociology, Psychology

MA

S

  3

 B1

Qualitative Methods in Sociology

Marija Brajdić Vuković, Assist. Prof.

Sociology

MA

S

  6

 B1


Obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS