Kolegiji na stranim jezicima 2017./18.

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu nude 30 kolegija stranim studentima u akademskoj godini 2017./18. 

1. Kolegiji koji su označeni podebljanim kurzivom su izborni kolegiji ponuđeni na engleskom jeziku samo za strane studente.

2. Kolegiji koji su označeni podebljanim slovima su izborni kolegiji ponuđeni na stranim jezicima za sve studente. 

3. Ostali kolegiji planirani su za izvođenje na hrvatskom jeziku redovnim studentima iz Hrvatske, ali su otvoreni za upis i stranim studentima jer za njih postoji mogućnost izvođenja na stranom jeziku. Takvi kolegiji, ukoliko strani studenti izraze interes za upisom tijekom razmjene, bit će izvođeni na stranom jeziku uz individualni rad s nastavnikom ili u manjim grupama.

Zvjezdice (*) označuju vanjske suradnike Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu.

Stranim studentima savjetujemo da uzmu u obzir da će neki od tih kolegija zbog nedovoljnog broja prijavljenih studenata možda biti otkazani.

Redovnim studentima iz Hrvatske savjetujemo da upisuju kolegije na stranim jezicima radi stjecanja dodatnih kompetencija i pripreme za mobilnost. 

 

COURSE LECTURER SUBJECTS STUDY LEVEL SEMESTER ECTS LANGUAGE    REQUIREMENT
History of Croatia Ivana Jukić, Assist. Prof.     and others History, Croatian Studies BA W   4  B1
Croatian Culture Davor PiskačAssist. Prof. History, Croatian Studies BA W   4  B1
Theories of Human Nature  Tomislav Bracanović,  Assoc. Prof. Philosophy, Sociology, Psychology BA S   5  B1
Academic English Lucia Saletović Miškulin, Senior Lecturer Foreign Languages BA W and S   4  B2
Writing in English *Vedrana Vojković Estatiev, Lecturer Foreign Languages BA W and S   4  B2
English for Journalists Spomenka Bogdanić, Lecturer Foreign Languages, Communication Studies BA W and S   4  B2
Modern English and the Media Spomenka Bogdanić, Lecturer Foreign Languages, Communication Studies BA S   4  C1
Gender, Sexuality and Human Rights *Ivana Radačić, Assist. Prof. Sociology, Philosophy, Communication Science BA S   4  B2
Developmental Neurobiology *Zdravko Petanjek, Full Prof. Psychology BA S   3  B1
Neurobiology of Behavioural Disturbances and Psych. Disorders *Zdravko Petanjek, Full Prof. Psychology BA S   3  B1
English Language Communication and Presentation Skills Vedrana Vojković Estatiev, Lecturer Foreign Languages MA W and S   5  C1
Language, Power and Identity Klara Bilić Meštrić, Senior Assistant Communication Studies, Sociology, Philosophy, Psychology MA W   5  B2
Political Aspects of Mass Communication *Lucia Vesnić Alujević, PhD Communication Studies MA W   5  B2
Deviance at the workplace Irena Cajner Mraović, Assoc. Prof. Sociology, Psychology MA W   4  B1
Biblical Archaeology Eva Katarina Glazer, Senior Assistant History MA W   3  B2
European Union and Croatia Mladen Puškarić, Assoc. Prof. Sociology, History, Croatian Studies MA S   5  B1
An Introduction to Global Communications Danijel Labaš, Assoc. Prof. Communication Studies, Sociology MA S   5  B1
Psychology of Mass Communication and Mass Media *Roland Mangold, Full Professor Communication Studies, Psychology, Sociology MA S   5  B2
Explaining Social Behavior Tomislav Janović, Assist. Prof. Philosophy, Sociology, Psychology MA S   5  B1
Practicum of Biological Psychology *Zdravko Petanjek, Full Prof. Psychology BA W   4  B1
Psychology of the Gifted Nina Pavlin Bernardić, Assist. Prof. Psychology BA W   3  B1
Principles of Cell Biology and Genetics Sanja Darmopil, Assist. Prof. Psychology BA W   3  B1
Prehistory and the First Civilizations Eva Katarina Glazer, Senior Assistant History, Croatian Studies, Latin BA W   3  B2
Contemporary Tendencies in Cultural Theory Anita Dremel, Assist. Prof. Sociology, Communication Science, Philosophy MA W   5  B2
Criminology of Bullying Irena Cajner Mraović, Assoc. Prof. Sociology, Psychology MA W   3  B1
Practicum in Experimental Biological Psychology Sanja Darmopil, Assist. Prof. and Milan Radoš, Assist. Prof. Psychology MA W   3  B1
History and Archeology Eva Katarina Glazer, Senior Assistant History, Croatian Studies, Latin MA S   5  B2
Cultural History Eva Katarina Glazer, Senior Assistant History, Croatian Studies, Latin MA S   5  B2
             

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS