O nama

Studij komunikologije na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu utemeljen je 1996. godine i to prvo kao studij novinarstva, a 2005. godine preimenovan je u studij komunikologije. Studij je zasnovan na temeljnim znanjima iz komunikologije, novinarstva, povijesti medija i odnosa s javnošću. Studenti tijekom studija stječu znanje o metodama istraživanja masovne komunikacije i obrade podataka te o povijesnom razvoju novinarstva i masovne komunikacije u svijetu i Hrvatskoj. Studenti komunikologije dobivaju temeljna znanja o medijima i osobitostima izvještavanja za njih, usmjeravaju se za rad na početnim poslovima u nekom od medija ili tvrtkama, tj. odjelima za odnose s javnošću. Zapošljavanje nije nužno ograničeno na područje medija i komunikologije. Studenti komunikologije Hrvatskih studija okupljeni su oko Udruge studenata komunikologije i novinarstva Komuna, koja je osnovana 2008. godine i svake godine organiziraju studentski simpozij "Mediji na drukčiji način".


Objavljeno: 16. 2. 2015. u 13:33
Tomislav Knežević

Doc.dr.sc. Ivan Burić:

 1. Javno mnijenje
 • Primjena istraživanja javnog mnijenja u radu političkih aktera i društvenih institucija
 • Dinamika javnog mnijenja
 • Struktura biračkog tijela
 • Preferencije prema pojedinim strankama i kandidatima
 • Determinante političkog izbora

 

 1. Politička komunikacija
 • Analiza izbornih programa
 • Analiza predizbornih komunikacijskih kampanja (analiza sadržaja kampanja: ciljevi kampanje, vrsta apela koji se u kampanjama koriste, vrsta govora korištenog u kampanjama, profiliranje tipičnog recipijenta..)
 • Imidž kandidata ili stranke

 

 1. Tržišna komunikacija
 • Sociološki i komunikološki aspekti tržišne komunikacije
 • Analiza sadržaja komercijalnih kampanja
 • Komunikacijska efikasnost kampanja

 

 1. Brendiranje kao komunikacijski proces
 • Komunikacijska funkcija brendiranja u okviru ekonomskih procesa
 • Socijalni i kulturni kontekst brendiranja
 • Istraživanje simboličkih karakteristika (socijalna, kulturalna, emotivna) obilježja brandova 

 

 1. Konzumacija medija
 • Analiza dosega medija
 • Struktura medijskih publika
 • Stavovi publike prema pojedinim sadržajima
 • Kakva je efikasnost promotivnih poruka koje prenose mediji?

 

Doc.dr.sc. Jelena Jurišić:

Propaganda u ratu protiv terorizma

Geopolitika (određene zemlje)

Utjecaj medija na percepciju ljepote

Tehnike medijske manipulacije i persuazije

Medijsko praćenje predizborne kampanje

Predizborna kampanja na društvenim mrežama

Društvene mreže i novinarstvo

Krizno komuniciranje

Odnosi s medijima

Suvremeni problemi i izazovi novinarstva

 

Izv.prof.dr.sc. Danijel Labaš/mr. Žejlka Biondić/ mr. Lana Ciboci/ mr.sc. Ana Volarić Mršić/:

Međuljudska komunikacija i medijska komunikacija

Verbalna i neverbalna komunikacija

Komunikacija novim medijima

Percepcija neverbalne komunikacije

Persuazija u marketinškoj komunikaciji

Semiotika medija (tiska, radija, televizije, novih medija, promidžbe, filma)

Film i religija (pitanje Božjeg postojanja, čuda, smrt, ljudsko dostojanstvo)

Mediji i bioetička pitanja

Veliki režiseri europske kinematografije

Povijest hrvatskoga i međunarodnoga filma

Medijska etika (etički pravci, deontologija medija, odgovornost novinara u posebnim okolnostima)

Zaštita privatnosti na internetu

Elektroničko nasilje

Analiza nasilnih sadržaja u crtanim filmovima među učenicima razredne nastave

Učinkovitost medijskog odgoja na primjeru edukacije o nasilnim sadržajima u medijima među učenicima petih razreda

Utjecaj reklama na djecu

Utjecaj nasilja u crtanim filmovima na djecu

Uvođenje medijskog odgoja u škole - mišljenja profesora ili odgajatelja

Usporedba nasilnih sadržaja u knjizi i na filmu

Komunikaciju među djecom u osnovnim školama i ovisnost o mobilnim uređajima i internetu

Sociološki aspekti masovne komunikacije

 

Doc.dr.sc. Anita Perešin:

 Odnos NATO-a i Rusije

 Žene teroristi

 E-radikalizacija na Zapadu (Radikalizacija putem interneta)

 Internet  ihad

Mediji u službi terorističkih organizacija

Medijska strategija ISIS-a

Facebook teroristi

Uloga medija u borbi protiv terorizma

Pravo na pristup informacijama vs. zaštita nacionalne sigurnosti

Informacijska sigurnost

 

Izv. prof. dr. sc. Nenad Pokos:

Izraelsko-arapski sukob – uzroci i posljedice

Suvremeni sjevernoirski sukob

Arapsko proljeće i pojava ISIL-a

Ukrajina nakon Revolucije dostojanstva (Euromajdana)

Sjeverna Koreja – vojna prijetnja svijetu ili obmana?

 

Izv.prof.dr.sc. Nada Zgrabljić Rotar:

Komunikacijska kultura i njezina uloga u etici nastave.

Utjecaj društvenih mreža na društveni život studenata.

Utjecaj društvenih mreža na sentimentalne veze.

Utjecaj medijske konstrukcije pojma ljepote na ljubavne veze.

Komodifikacija ženskog tijela i ljepote – na primjeru analize reklama za kozmetiku.

Upotreba medija u studentskoj populaciji.

Uloga neprofitnih medija u razvoju sudioničke demokracije mlađe javnosti.

Medijatizacija žene u programima HTV-a u prime timu.

Mediji i celebrity kultura.

Mediji, kultura i hrana – kuhanje kao nova medijska kulturna senzacija.

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS