Telefonski brojevi odjela i službi na Hrvatskim studijima

 

Tajništvo (01) 245 7600
Fax (01) 245 7636
Kopirnica (01) 245 7623
Služba za informatičke i računalne poslove (01) 245 7624
ISVU koordinatorica i Ured za međunarodnu suradnju (01) 245 7617
Knjižnica (01) 245 7646
  (01) 245 7658
Odsjek za filozofiju (01) 245 7643
  (01) 245 7645
Odsjek za komunikologiju (01) 245 7644
  (01) 245 7640
  (01) 245 7660
Odsjek za kroatologiju (01) 245 7631
  (01) 245 7651
  (01) 245 7653
  (01) 245 7649
Odsjek za hrvatski latinitet (01) 245 7620
  (01) 245 7635
Odsjek za nastavničku naobrazbu (01) 245 7627
  (01) 245 7626
Odsjek za psihologiju (01) 245 7625
  (01) 245 7611
  (01) 245 7615
  (01) 245 7616
  (01) 245 7655
  (01) 245 7656
Odsjek za povijest (01) 245 7610
Odsjek za sociologiju (01) 245 7618
  (01) 245 7641
  (01) 245 7652
Izdavaštvo (01) 245 7612
Časopisni ured (01) 245 7650
Povjerenik za nastavu i studente (01) 245 7637
Voditeljica studentskih službi (01) 245 7639
Studentska služba za preddiplomske i diplomske studije (01) 245 7621
  (01) 245 7628
  (01) 245 7659
Služba za poslijediplomske studije (01) 245 7633

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS