Sveučilište u Zagrebu

Fakultet hrvatskih studija

logo

Facebook stranica FHS-a
YouTube kanal FHS-a
LinkedIn stranica FHS-a
Molimo studente, nastavnike i zaposlenike koji su pozitivni na COVID-19, imaju simptome ili su bili u bliskom kontaktu sa zaraženim da se jave na kvaliteta@fhs.hr
Preddiplomski - dvopredmetni
Redovni predmeti
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
4.0 Akademski engleski 60
(60S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Fonologija hrvatskoga jezika 30
(15P, 15S)
1 INFO
3.0 Hrvatska društvena i kulturna povijest od XIX. st. do danas 45
(30P, 15S)
1 INFO
3.0 Hrvatska književnost od moderne do danas 45
(30P, 15S)
1 INFO
3.0 Osnove hrvatske jezične kulture 45
(15P, 30S)
1 INFO
0.0 Tjelesna kultura i šport 1 30
(30TJ)
1 INFO
KRO (16533); Izborni predmeti na dvopredmetnom studiju kroatologije
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
2.0 Hrvatska gastronomija i enologija 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvatska glazba u kontekstu europske glazbene kulture 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Međujezični dodiri i ustroj hrvatskoga jezika 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Povijest hrvatskoga kazališta 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Pregled povijesti svjetske književnosti 60
(30P, 30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Vrjednote hrvatskoga ustavnoga poretka 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Zemljopisna obilježja Hrvatske 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
Redovni predmeti
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
5.0 Hrvatska društvena i kulturna povijest do kraja XVIII. st 45
(30P, 15S)
2 INFO
4.0 Hrvatska književnost romantizma i realizma 45
(15P, 30S)
2 INFO
0.0 Tjelesna kultura i šport 2 30
(30TJ)
2 INFO
TZP (16532) - Akademski strani jezik-Akademski njemački ili Latinski jezik
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
4.0 Akademski njemački 60
(60S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Latinski jezik 60
(15S, 45LK)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
TZP (1888) - (obvezni) TZP
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
2.0 Akademska pismenost 45
(15P, 30LK)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Osnove hrvatske jezične kulture (TZP) 45
(15P, 30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Uređivanje teksta 45
(15P, 30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
KRO (16533); Izborni predmeti na dvopredmetnom studiju kroatologije
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
2.0 Hrvatska gastronomija i enologija 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvatska glazba u kontekstu europske glazbene kulture 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Međujezični dodiri i ustroj hrvatskoga jezika 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Povijest hrvatskoga kazališta 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Pregled povijesti svjetske književnosti 60
(30P, 30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Vrjednote hrvatskoga ustavnoga poretka 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Zemljopisna obilježja Hrvatske 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
Redovni predmeti
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
4.0 Hrvatski književni barok i prosvjetiteljstvo 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Morfologija hrvatskoga jezika 45
(30P, 15S)
3 INFO
3.0 Teorija i interpretacija književnoga teksta 30
(15P, 15S)
3 INFO
0.0 Tjelesna kultura i šport 3 30
(30TJ)
3 INFO
KRO (16533); Izborni predmeti na dvopredmetnom studiju kroatologije
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
2.0 Hrvatska gastronomija i enologija 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvatska glazba u kontekstu europske glazbene kulture 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Međujezični dodiri i ustroj hrvatskoga jezika 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Povijest hrvatskoga kazališta 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Pregled povijesti svjetske književnosti 60
(30P, 30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Vrjednote hrvatskoga ustavnoga poretka 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Zemljopisna obilježja Hrvatske 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
Redovni predmeti
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
3.0 Hrvatska etnologija 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Hrvatska književnost humanizma i renesanse 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Pravogovor 45
(15P, 30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Sintaksa hrvatskoga jezika 45
(30P, 15S)
4 INFO
0.0 Tjelesna kultura i šport 4 30
(30TJ)
4 INFO
KRO (16533); Izborni predmeti na dvopredmetnom studiju kroatologije
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
2.0 Hrvatska gastronomija i enologija 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvatska glazba u kontekstu europske glazbene kulture 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Međujezični dodiri i ustroj hrvatskoga jezika 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Povijest hrvatskoga kazališta 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Pregled povijesti svjetske književnosti 60
(30P, 30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Vrjednote hrvatskoga ustavnoga poretka 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Zemljopisna obilježja Hrvatske 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
Redovni predmeti
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
3.0 Hrvatska književnost srednjovjekovlja 30
(15P, 15S)
5 INFO
4.0 Hrvatska likovna umjetnost 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
4.0 Hrvatsko arheološko nasljeđe 30
(15P, 15S)
5 INFO
2.0 Institucije hrvatskoga naroda, društva i države 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
KRO (16533); Izborni predmeti na dvopredmetnom studiju kroatologije
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
2.0 Hrvatska gastronomija i enologija 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvatska glazba u kontekstu europske glazbene kulture 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Međujezični dodiri i ustroj hrvatskoga jezika 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Povijest hrvatskoga kazališta 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Pregled povijesti svjetske književnosti 60
(30P, 30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Vrjednote hrvatskoga ustavnoga poretka 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Zemljopisna obilježja Hrvatske 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
Redovni predmeti
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
3.0 Egzaktne znanosti u hrvatskoj kulturi 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
3.0 Hrvatski glagolizam 45
(30P, 15S)
2, 6 INFO
3.0 Povijest hrvatskoga književnoga jezika 45
(30P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Završni rad
()
6 INFO
KRO (16533); Izborni predmeti na dvopredmetnom studiju kroatologije
ECTS Naziv Semestralno opterećenje Semestri
2.0 Hrvatska gastronomija i enologija 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Hrvatska glazba u kontekstu europske glazbene kulture 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Međujezični dodiri i ustroj hrvatskoga jezika 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Povijest hrvatskoga kazališta 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
5.0 Pregled povijesti svjetske književnosti 60
(30P, 30S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Vrjednote hrvatskoga ustavnoga poretka 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO
2.0 Zemljopisna obilježja Hrvatske 30
(15P, 15S)
1, 2, 3, 4, 5, 6 INFO

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2022. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba         Izjava o pristupačnosti
QuiltCMS