Nastavnici i predmeti
Titula Ime i prezime Telefon Tel. kućni e-mail Lokacija
dr. sc. Matijas Baković e-mail  
izv. prof. dr. sc. Viktoria Franić Tomić e-mail  
izv. prof. dr. sc. Mario Grčević 245 7631 7631 e-mail  
prof. dr. sc. Jasna Jeličić-Radonić e-mail  
doc. dr. sc. Ivana Kresnik e-mail  
dr. sc. Anela Mateljak Popić 245-7653 7653 e-mail  
doc. dr. sc. Davor Piskač 245-7653 7653 e-mail  
mag. educ. class. et Croat. Lat. Petar Ušković Croata e-mail 206
doc. dr. sc. Karolina Vrban Zrinski 245-7656 7656 e-mail  
prof. dr. sc. Sanja Vulić Vranković 245-7651 7651 e-mail  
izv. prof. dr. sc. Dubravka Zima 245-7653 7653 e-mail  

Titula Ime i prezime Tel. javni Tel. kućni e-mail Lokacija
mag. relig. Petar Bilobrk e-mail  
mag. croat. Lidija Bogović e-mail  
dr. sc. Josipa Dragičević e-mail  
mag. croat. Jelena Gazivoda e-mail  
izv. prof. dr. sc. Georg Holzer e-mail  
prof. dr. sc. Alojz Jembrih 245 7631 7631 e-mail  
mag. hist. Jurij Borna Jurčević e-mail  
doc. dr. sc. Marina Krpan e-mail  
doc. dr. sc. Suzana Marjanić 01/4596-738 e-mail  
prof. dr. sc. Ksenija Marković e-mail  
prof. dr. sc. Ljiljana Marks e-mail  
prof. dr. sc. Tihomil Maštrović e-mail  
mag. hist. Silvestar Mileta e-mail  
prof. dr. sc. Snježana Paušek-Baždar e-mail  
izv. prof. dr. sc. Nenad Pokos e-mail  
prof. dr. sc. Slobodan Prosperov Novak e-mail  
dr. sc. Sanja Šurina e-mail  
prof. dr. sc. Stanislav Tuksar (0)1 46 84 701 e-mail  
mr. sc. Snježana Vasilj e-mail  
doc. dr. sc. Marinko Vuković e-mail  

Naziv Engleski jezik Semestar Studij INFO
Biblioterapija u nastavi književnosti
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Čakavska književnojezična baština
1,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Diplomski rad
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
4 sveučilišni diplomski INFO
Dječja književnost
1,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Dubrovačka Republika u kontekstu hrvatske kulturne povijesti
1,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Dubrovačka Republika u kontekstu hrvatske kulturne povijesti
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Egzaktne znanosti u hrvatskoj kulturi
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Egzaktne znanosti u hrvatskoj kulturi
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Filozofija i kultura: Hrvatska u ozračju Europe
1,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Filozofija i kultura: Hrvatska u ozračju Europe
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Fonologija hrvatskoga jezika
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 3, 4 sveučilišni preddiplomski INFO
Grčki jezik
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni preddiplomski INFO
History of Croatian Culture
(ak.god. 2019./2020.)*
1,1,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Hrvati i slavenski svijet
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Hrvatska dijalektologija
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
6 sveučilišni preddiplomski INFO
Hrvatska dječja književnost
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Hrvatska društvena i kulturna povijest do kraja XVIII. st
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
2 sveučilišni preddiplomski INFO
Hrvatska društvena i kulturna povijest od XIX. st. do danas
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2 sveučilišni preddiplomski INFO
Hrvatska etnologija
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Hrvatska etnologija
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Hrvatska gastronomija i enologija
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Hrvatska glazba u kontekstu europske glazbene kulture
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Hrvatska glazba u kontekstu europske glazbene kulture
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Hrvatska jezikoslovna normativistika
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Hrvatska jezikoslovna normativistika u 20. stoljeću
1,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Hrvatska književnost humanizma i renesanse
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Hrvatska književnost moderne i postmoderne
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
3, 4 sveučilišni preddiplomski INFO
Hrvatska književnost od moderne do danas
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2 sveučilišni preddiplomski INFO
Hrvatska književnost ranoga novovjekovlja
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
2 sveučilišni preddiplomski INFO
Hrvatska književnost romantizma i realizma
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
3 sveučilišni preddiplomski INFO
Hrvatska književnost romantizma i realizma
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
2, 3 sveučilišni preddiplomski INFO
Hrvatska književnost srednjovjekovlja
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1 sveučilišni preddiplomski INFO
Hrvatska književnost srednjovjekovlja
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
5 sveučilišni preddiplomski INFO
Hrvatska kulturna i politička povijest 16. i 17. stoljeća
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
2 sveučilišni preddiplomski INFO
Hrvatska kulturna i politička povijest 18. i 19. stoljeća
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
3 sveučilišni preddiplomski INFO
Hrvatska kulturna i politička povijest 20. stoljeća
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Hrvatska kulturna i politička povijest srednjega vijeka
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1 sveučilišni preddiplomski INFO
Hrvatska likovna umjetnost
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Hrvatska reformacijska književnost
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Hrvatska scenska umjetnost
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Hrvatska usmena književnost
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Hrvatska zaštićena prirodna i kulturna baština
1,1,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Hrvatska zaštićena prirodna i kulturna baština
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Hrvatski glagolizam
1,0,0
2 sveučilišni preddiplomski INFO
Hrvatski glagolizam
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
2, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Hrvatski identitet u europskom kontekstu
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Hrvatski jezik i jezična politika
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Hrvatski jezik u 19. stoljeću
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Hrvatski književni barok i prosvjetiteljstvo
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Hrvatski književni barok i prosvjetiteljstvo
0,0,0
3 sveučilišni preddiplomski INFO
Hrvatski književnici europskih i svjetskih referencija
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Hrvatski književni kanon
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Hrvatski književni kanon
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Hrvatski kulturni narativ
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Hrvatski tisak u dijaspori
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Hrvatski tisak u dijaspori
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Hrvatsko arheološko nasljeđe
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Hrvatsko latinističko nasljeđe
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
5 sveučilišni preddiplomski INFO
Institucije hrvatskoga naroda, društva i države
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Interpretacija književnoga teksta
1,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Interpretacija književnoga teksta
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Ivana Brlić-Mažuranić
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Ivana Brlić-Mažuranić
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Jezik Hrvata u dijaspori
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1 sveučilišni diplomski INFO
Jezik i kultura Hrvata u BiH
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Jezik i kultura Hrvata u Bosni i Hercegovini
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Juraj Križanić
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Kajkavska književnojezična baština
1,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Kajkavska književnojezična baština
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Književnost i kultura Hrvata u dijaspori
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Korelacijske vježbe i nastavna praksa
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Korelacijske vježbe iz predmetne metodike nastave
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Kultura govora
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Latinski jezik
1,0,0
2, 4 sveučilišni preddiplomski INFO
Latinski jezik
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Leksikologija i leksikografija hrvatskoga jezika
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1 sveučilišni diplomski INFO
Marin Držić
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Međujezičmi dodiri i ustroj hrvatskoga jezika
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Metodika nastave Hrvatskoga jezika
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2 sveučilišni diplomski INFO
Miroslav Krleža
1,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Miroslav Krleža
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Morfologija hrvatskoga jezika
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
2, 3, 4 sveučilišni preddiplomski INFO
Motivacija u nastavi Hrvatskoga jezika
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Nasljeđa drugih kultura u hrvatskoj kulturi
1,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Nasljeđa drugih kultura u hrvatskoj kulturi
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Nastava hrvatskoga jezika u dijaspori
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Odabrana poglavlja antičke umjetnosti
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Osnove hrvatske jezične kulture
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1 sveučilišni preddiplomski INFO
Osnove hrvatske jezične kulture (TZP)
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Pavao Ritter Vitezović
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Postanje hrvatskoga jezika
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Postanje hrvatskoga jezika
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Povijest hrvatske filozofije
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Povijest hrvatskoga filma
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3 sveučilišni diplomski INFO
Povijest hrvatskoga kazališta
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Povijest hrvatskoga kazališta
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Povijest hrvatskoga književnoga jezika
1,0,0
6 sveučilišni preddiplomski INFO
Povijest hrvatskoga književnoga jezika
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Povijest kršćanstva u Hrvata
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
2 sveučilišni diplomski INFO
Pravogovor
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Pregled povijesti hrvatske književnosti
1,0,0
2 sveučilišni diplomski INFO
Pregled povijesti svjetske književnosti
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni diplomski INFO
Religijske sastavnice hrvatskoga identiteta
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Rodna problematika u hrvatskoj književnosti ranoga novovjekovlja
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Sintaksa hrvatskoga jezika
1,0,0
3 sveučilišni preddiplomski INFO
Sintaksa hrvatskoga jezika
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
3, 4 sveučilišni preddiplomski INFO
Sociologija hrvatskoga društva 2
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Spomenička baština kao povijesni izvor
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Suvremena hrvatska književnost u staroj dijaspori
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Suvremeni duhovni izazovi
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Svjetska književnost
0,0,0
2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Svjetska književnost - izabrani primjeri
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Teorija i interpretacija književnoga teksta
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
3 sveučilišni preddiplomski INFO
Teorija književnosti
1,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Teorija književnosti
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Tvorba riječi u hrvatskom jeziku
1,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Tvorba riječi u hrvatskom jeziku
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Tvorenice u hrvatskom jeziku XIX. stoljeća
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Uređivanje teksta
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Uvod u komparativnu književnost
1,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Uvod u komparativnu književnost
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Uvod u kroatologiju
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Uvod u znanstveno-istraživački rad
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
3 sveučilišni diplomski INFO
Visoko i popularno u hrvatskoj književnosti
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Vjerske sastavnice hrvatske kulture
1,0,0
1, 2, 3, 4 sveučilišni diplomski INFO
Vrjednote hrvatskoga ustavnoga poretka
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Završni rad
(ak.god. 2019./2020.)*
0,0,0
6 sveučilišni preddiplomski INFO
Zemljopisna obilježja Hrvatske
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO
Zemljopisna obilježja Hrvatske
(ak.god. 2019./2020.)*
1,0,0
1, 2, 3, 4, 5, 6 sveučilišni preddiplomski INFO

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS