Studijski programi

Popis i opisi svih predmeta koji se izvode 2013-2014 dostupni su u Informacijskom paketu – katalogu predmeta.

 

Preddiplomski studij kroatologije

Preddiplomski sveučilišni studij kroatologije izvodi se kao jednopredmetni ili dvopredmetni studij.Preddiplomski sveučilišni studij kroatologije ustrojen je u polju Kroatologija u interdisciplinarnom području znanosti. Po svojem je sadržaju jedinstven studij koji ujedinjava sadržaje hrvatskoga kulturnoga i nacionalnoga identiteta, hrvatskoga jezika, književnosti i kulture.Cilj je preddiplomskoga studija kroatologije pružiti studentima temeljna znanja i vještine iz svoje struke, ali i iz društveno-humanističkih znanosti općenito. Preddiplomski studij kroatologije koncipiran je tako da studenti tijekom šest semestara upoznaju stručnu terminologiju, hrvatsku kulturnu, političku, književnu i jezičnu povijest, čime će biti osposobljeni za rad u kulturnim, obrazovnim i drugim institucijama nakon završetka preddiplomskoga studija te za nastavak svojega obrazovanja na diplomskoj i poslijediplomskoj razini.

Diplomski studij kroatologije

Diplomski studij kroatologije ustrojen je kao kulturološki studij u polju kroatologija u interdisciplinarnom području znanosti. Posvećen je proučavanju hrvatskoga kulturnoga i nacionalnoga identiteta. Središnji je interdisciplinarni studij oko kojega je razvijena koncepcija Hrvatskih studija. Osim upoznavanja i proučavanja znanstvenih dostignuća u različitim aspektima koji čine cjelinu kulture hrvatskoga naroda u europskom okružju, studij kroatologije posvećen je i primjeni tih spoznaja u različitim dijelovima društvenoga i kulturnoga života. Na diplomskom studiju produbljuju se znanja i vještine stečene na preddiplomskom studiju, na kojem se studenti upoznaju sa sastavnicama hrvatske kulture, uključujući njihovu povijesnu dimenziju. Diplomski je studij ustrojen jednopredmetno, sa znanstvenim i nastavničkim smjerom.

2005 Program preddiplomskog i diplomskog studija kroatologije

Poslijediplomski doktorski studij kroatologije

Poslijediplomski interdisciplinarni studij kroatologije upućen je svima onima koji žele nadograditi svoju struku i steći šira disciplinarna znanja iz područja kroatologije i tako se specijalizirati u ovom znanstvenom području. Potreba za kadrovima ovog profila postoji na Hrvatskim studijima, gdje je ustanovljen i dvanaest godina postoji dodiplomski studij kroatologije, kao i u drugim djelatnostima (državnoj upravi, istraživačkim institutima, diplomaciji, školstvu, knjižnicama, arhivima, uredništvima nakladničkih poduzeća, sveučilišnoj nastavi i dr.), gdje bi se ovi kadrovi mogli zaposliti.

Program poslijediplomskog studija kroatologije


Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS