Najbolje ocijenjeni nastavnici prema studentskim anketama
Odlukom Znanstveno-nastavnog vijeća Hrvatskih studija od 9. rujna 2014., a na prijedlog Povjerenstva za osiguravanje kvalitete, Hrvatski studiji objavljuju rang-listu deset najbolje ocijenjenih nastavnika u studentskim anketama koje metodom "olovka-i-papir" provodi Sveučilište u Zagrebu. Po dospijeću rezultata ankete sa Sveučilišta, popis se objavljuje na naslovnoj mrežnoj stranici Hrvatskih studija, kao i na stranici Kvaliteta, gdje se popisi i arhiviraju.

Obavijesti
Objavljeno: 9. 12. 2014. u 15:43
Pavel Gregorić

Odlukom Znanstveno-nastavnog vijeća Hrvatskih studija od 9. rujna 2014., a na prijedlog Povjerenstva za osiguravanje kvalitete, Hrvatski studiji objavljuju rang-listu deset najbolje ocijenjenih nastavnika u studentskim anketama koje metodom "olovka-i-papir" provodi Sveučilište u Zagrebu.

Jasminka Despot Lučanin, prof. dr. sc. ("Psihologija starenja", PSI)
*Martell Vukušić, dipl. nov. ("Magazini i revije", KOM)
*Ljiljana Marks, prof. dr. sc. ("Hrvatska usmena književnost", KRO)
Nina Pavlić Bernardić, doc. dr. sc. ("Teorijski sustavi u psihologiji", PSI)
*Ljiljana Kaliterna Lipovčan, prof. dr. sc. ("Psihologija rada", PSI)
Adrijana Košćec Đuknić, doc. dr. sc. ("Psihologija rada" i "Psihoterapijski pravci", PSI)
Anita Lauri-Korajlija, doc. dr. sc. ("Uvod u kliničku psihologiju", PSI)
*Nenad Pokos, izv. prof. dr. sc. ("Stanovništvo svijeta", SOC)
Ivan Burić, doc. dr. sc. ("Kvalitativne metode istraživanja u komunikologiji", KOM)
Spomenka Bogdanić, pred. ("Suvremeni engleski jezik u medijskoj kulturi", KOM)
 

    Zvjezdicom (*) su obilježeni vanjski suradnici

Objavljeno: 18. 9. 2014. u 12:23
Uređeno: 18. 9. 2014. u 12:59
Pavel Gregorić
*Lana Ciboci ("Mediji i nasilje", "Medijska pedagogija", KOM)
Ivana Hromatko, doc. dr. sc. ("Evolucijska psihologija", PSI)
*Ljiljana Kaliterna Lipovčan, prof. dr. sc. ("Psihologija ponašanja u organizaciji", PSI)
Anita Lauri-Korajlija, doc. dr. sc. ("Klinička psihodijagnostika", PSI)
Renato Matić, izv. prof. dr. sc. ("Sustavna sociologija 2", SOC)
Adrijana Košćec Đuknić, doc. dr. sc. ("Psihologija ponašanja u organizaciji", PSI)
Spomenka Bogdanić, pred. ("Engleski jezik - novinarski prijevod", KOM)
Marko Jerković, asist. ("Srednjovjekovni latinski jezik", LAT)
Lucia Miškulin Saletović, v. pred., dr. sc. ("Teorija jezika", KRO)
*Nenad Pokos, izv. prof. dr. sc. ("Politička geografija", SOC)
 

    Zvjezdicom (*) su obilježeni vanjski suradnici

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS