Objavljeno: 23. 3. 2015. u 09:28
Danijela Vnučec Grdović
Vodič za prijavitelje strateških...

Nastavno na interes i upite o KA2 - strateškim partnerstvima, u privitku šaljemo upravo prilagođeni vodič za prijavitelje strateških partnerstava u području visokog obrazovanja koji možete pronaći i na poveznici http://www.mobilnost.hr/index.php?id=1033  -http://www.mobilnost.hr/prilozi/05_1426670041_Vodic_Do%27s&don%27ts_SP_HE_2015.pdf.

Prezentaciju o ERASMUS KA2 -Strateškim partnerstvima možete vidjeti na poveznici

 

Vodič Do’s and Don’ts for Applicants pripremila je radna skupina devet nacionalnih agencija (Archimedes Foundation Estonia, CIMO Finland, Agence Erasmus+ France/Education Formation, NA DAAD Germany, Erasmus+ National Agency/INDIRE Italy, NA Erasmus+/ EP NUFFIC Netherlands, Foundation for the Development of the Education System Poland, OAPEE Spain, British Council United Kingdom). Svrha je ovog vodiča dodatna pomoć prijaviteljima strateških partnerstava u području visokog obrazovanja unutar programa Erasmus+. Napominjemo da vodič ni u kom slučaju ne zamjenjuje službene dokumente Europske komisije stoga savjetujemo svakako iščitati i relevantnu službenu dokumentaciju.

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS