Objavljeno: 7. 9. 2017. u 12:01
Danijela Vnučec Grdović

Obavještavamo vas da je u okviru međusveučilišnog sporazuma i s ciljem jačanja bilateralne suradnje Sveučilište u Cincinnatiju ponudilo prihvatiti u kraći posjet do 2 osobe sa Sveučilišta u Zagrebu u 2018. godini.
 

Detalji ponude i prijavni obrazac dostupni su na sveučilišnim stranicama: http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-sveucilisnih-djelatnika/ostale-mogucnosti-stipendiranja/.

Odabir kandidata vrši Sveučilište u Cincinnatiju. Prijave je do 15. listopada potrebno dostaviti Sveučilištu u Cincinnatiju na Mary.Watkins@uc.edu. Molimo u kopiji e-maila prijave dostaviti i Renati Hranjec u Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu na renata.hranjec@unizg.hr. Prijave supotpisuje dekan.

Popis obavijesti

Informacije

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu pokrenuti su i ustrojeni 16. studenoga 1992., isprva samo kao dvosemestralni Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva. Taj je program potom preoblikovan u program redovitog četverogodišnjeg studija.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2018. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS