Objavljeno: 21. 5. 2014. u 13:14
Danijela Vnučec Grdović

Sveučilište u Zagrebu objavljuje  rezultate Natječaja za akademsku mobilnost u 2014. g. za stavku:

 • a2) najava dolazne mobilnosti temeljem bilateralnih međusveučilišnih i međufakultetskih sporazuma i dolazne mobilnosti u svrhu sklapanja novih sporazuma i novih oblika suradnje

Sljedeće sastavnice dostavile su prijave za stavku a2):

 • Agronomski fakultet
 • Akademija dramske umjetnosti
 • Akademija likovnih umjetnosti
 • Arhitektonski fakultet
 • Filozofski fakultet
 • Grafički fakultet
 • Hrvatski studiji
 • Kineziološki fakultet
 • Prirodoslovno-matematički fakultet
 • Šumarski fakultet
 • Tekstilno-tehnološki fakultet
 • Učiteljski fakultet

Na temelju zaključka Odbora za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu svakoj navedenoj sastavnici osiguran je iznos u visini do 13.500,00 kn za dolaznu mobilnost.

Navedena sredstva će biti isplaćena (cijeli iznos od 13.500,00 kn ili u visini stvarnih troškova ukoliko troškovi ne prelaze iznos od 13.500,00 kn) na osnovu obračuna putnoga naloga tj. dokumentacije o troškovima smještaja i dnevnica koju će dostaviti sastavnice prema dolje navedenom rasporedu. Sredstva će se refundirati samo za najavljene posjete. Ukoliko će biti dostupna dodatna sredstva, refundirat će se i više ali prema stvarnim i najavljenim troškovima.

Refundacija sredstava vršit će se u dva navrata:

 • za mobilnosti ostvarene do 30. lipnja 2014. rok za predaju izvješća je 15. srpnja 2014. 
 • za mobilnosti ostvarene od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. rok za predaju izvješća je 15. siječnja 2015.

Refundacija na temelju izvješća dostavljenih nakon roka neće se razmatrati.

Za refundaciju sredstava sastavnice dostavljaju izvješće o ostvarenim troškovima i popratnu dokumentaciju:

 • tablicu s popisom svih ostvarenih dolaznih mobilnosti (tablica će biti dostupna naknadno) 
 • kopiju obračuna putnoga naloga i računa za smještaj (za svaku mobilnost) 
 • ispis upisa u Evidenciju međunarodne suradnje (za svaku mobilnost). 

Izvješća s popratnom dokumentacijom šalju se na e-mail adresu: staff@unizg.hr.

Posjeti vezani uz Erasmus (Erasmus+) neće se refundirati.

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Služba za informatičke i računalne poslove
QuiltCMS