Objavljeno: 3. 11. 2014. u 10:28
Danijela Vnučec Grdović
Objavljen Poziv na podnošenje...

u službenom glasilu Europske unije objavljen je Poziv na podnošenje prijedloga u okviru programa Erasmus+ za 2015. (EAC/A04/2014)

Ukupni proračun dodijeljen ovome pozivu na podnošenje prijedloga iznosi 1 736,4 milijuna eura; a od toga je za Republiku Hrvatsku predviđeno više od 12,9 milijuna eura za decentralizirane projekte u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih.

Rok za podnošenje prijava

Rokovi za podnošenje prijava navedeni u nastavku, prema odgovarajućim aktivnostima, a  istječu u 12:00 (podne) prema briselskom vremenu.

VAŽNA NAPOMENA: Europska komisija najavila je promjenu roka za Strateška partnerstva u području obrazovanja i osposobljavanja s predviđenog 30. travnja 2015. (kako je objavljeno u službenom glasilu) na 31. ožujka 2015.

Drugi rok predviđen za Strateška partnerstva u području mladih ostaje kako je i prvotno najavljeno30. travnja 2015.

Izmjena će se i službeno objaviti u Službenom glasilu Europske unije, u obliku Corrigenduma Poziva na podnošenje prijedloga u okviru programa Erasmus+ za 2015., koji će po objavi biti prenesen i na mrežne stranice Agencije za mobilnost i programe EU.

Ključna aktivnost 1 (prijava Agenciji za mobilnost i programe EU)

Mobilnost pojedinaca u području mladih

 4. veljače 2015.

Mobilnost pojedinaca u području obrazovanja i osposobljavanja

 4. ožujka 2015.

Mobilnost pojedinaca u području mladih

 30. travnja 2015.

Mobilnost pojedinaca u području mladih

 1. listopada 2015.

Erasmus Mundus združeni diplomski studiji

(prijava Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu - EACEA)

 4. ožujka 2015.

Događaji velikih razmjera europske volonterske službe

(prijava Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu - EACEA)

 3. travnja 2015.

Ključna aktivnost 2 

Strateška partnerstva u području mladih

(prijava Agenciji za mobilnost i programe EU)

 4. veljače 2015.

Strateška partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih

(prijava Agenciji za mobilnost i programe EU)

30. travnja 2015.  Za područje obrazovanja i osposobljavanja najavljena je izmjena roka na 31. ožujka 2015.dok za područje mladih rok ostaje 30. travnja 2015.

Strateška partnerstva u području mladih

(prijava Agenciji za mobilnost i programe EU)

 1. listopada 2015.

Koalicije znanja/sektorskih vještina

(prijava Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu - EACEA)

 26. veljače 2015.

Jačanje kapaciteta u području visokog obrazovanja

(prijava Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu - EACEA)

 10. veljače 2015.

Jačanje kapaciteta u području mladih

(prijava Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu - EACEA)

 3. travnja 2015.

 2. rujna 2015.

Ključna aktivnost 3 

Sastanci mladih i donositelja odluka u području mladih

(prijava Agenciji za mobilnost i programe EU)

 4. veljače 2015.

 30. travnja 2015.

 1. listopada 2015.

Aktivnosti Jean Monnet 

(prijava Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu - EACEA)

 

Katedre, moduli, centri izvrsnosti, potpora ustanovama i udrugama, mreže, projekti

26. veljače 2015. 

   

Sportske aktivnosti (prijava Izvršnoj agenciji za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu - EACEA)

Zajednička partnerstva u području sporta koja se odnose isključivo na Europski tjedan sporta 2015.

 

 22. siječnja 2015.

Zajednička partnerstva u području sporta koja se ne odnose na Europski tjedan sporta 2015.

 

 14. svibnja 2015.

Neprofitni europski sportski događaji koji se odnose isključivo na Europski tjedan sporta 2015.

 

 22. siječnja 2015.

Neprofitni europski sportski događaji koji se ne odnose na Europski tjedan sporta 2015.

 

 14. svibnja 2015.

Više informacija o raspisanom natječaju potražite na:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_344_R_0010&from=EN

Važeću verziju Vodiča kroz program Erasmus+ možete naći ovdje, na engleskom jeziku, dok će verzije na ostalim jezicima biti dostupne ovdje

Dokumentaciju od 2014.g. možete naći na: http://www.mobilnost.hr/index.php?id=959

U svrhu informiranja i savjetovanja potencijalnih prijavitelja, Agencija za mobilnost i programe Europske unije će početkom prosinca započeti svoju informativnu kampanju, o čemu će sve informacije biti dostupne na mrežnim stranicama www.mobilnost.hr.

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Služba za informatičke i računalne poslove
QuiltCMS