Objavljeno: 15. 4. 2016. u 08:47
Uređeno: 15. 4. 2016. u 08:48
Danijela Vnučec Grdović
Prvi rezultati Natječaja Erasmus+ SMS...

Obavještavamo vas da je danas Sveučilište objavilo “Prve rezultate” natječaja za sudjelovanje u Programu ERASMUS+ za STUDENTE - studijski boravak - za ak. godinu 2016./17.

Rezultati se nalaze u tablicama na web stranicama Sveučilišta. Za detalje i postupak vezano za Rezultate Natječaja molimo da pročitate cjelokupan tekst objavljen na web stranicama Sveučilišta: http://www.unizg.hr/nc/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/obavijesti-za-studente/

Pojašnjenje raspodjele:

Prva raspodjela financiranih mjesta po sastavnicama temelji se na broju ukupnih mjesta/mjeseci prema odobrenim sredstvima za prethodnu akademsku godinu.

Konačna raspodjela mjesta bit će objavljena u svibnju/lipnju 2016. godine, nakon što Agencija za mobilnost i programe EU donese odluku o dodijeljenim financijskim sredstvima za Sveučilište u Zagrebu.

Pomaci rang lista:

Pomake rang lista radi središnji Ured za međunarodnu suradnju te o pomaku obavještava sastavnicu. Zbog složenosti financija 1 odustanak ne mora značiti automatsko dodjeljivanje stipendije sljedećem studentu i ako je došlo do pomaka rang liste.

„Izjava“ vezano za zero-grant student: nakon što student službeni obrazac s potpisom fakulteta dostavi središnjem Uredu za međunarodnu suradnju Sveučilišta, nakon provjere, središnji Ured obavještava sastavnicu te tek temeljem obavijesti sastavnica može nominirati studenta.

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Služba za informatičke i računalne poslove
QuiltCMS