Objavljeno: 4. 11. 2016. u 09:09
Danijela Vnučec Grdović
Europska komisija objavila Poziv na...

Europska komisija objavila je 20. listopada 2016. Poziv za podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2017. godinu. Program Erasmus+ najveći je program Europske unije u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Erasmus+ pruža niz mogućnosti za međunarodnu mobilnost pojedinaca, suradnju između različitih organizacija u svrhu razmjene dobre prakse i stvaranja inovacija te podršku reformi politika. Ukupni proračun programa Erasmus+ za sve programske zemlje za 2017. godinu iznosi 2,15 milijarde eura, od čega je gotovo 19 milijuna eura planirano za Republiku Hrvatsku.

Tekst Poziva kao i Vodič kroz program Erasmus+ za 2017. objavljeni su na stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije (poveznica). Na internetskim stranicama www.mobilnost.hr naknadno će biti objavljeni i prijavni obrasci te druga tehnička dokumentacija potrebna za postupak prijave, kao i detaljne informacije o mjestu i vremenu održavanja sektorskih Erasmus+ godišnjih konferencija i radionica za pisanje projektnih prijedloga koje će organizirati Agencija za mobilnost i programe Europske unije. Poziv obuhvaća sljedeće aktivnosti:

  • Ključna aktivnost 1 (KA1) – Mobilnost u svrhu učenja za pojedince
  • Ključna aktivnost 2 (KA2) – Suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse
  • Ključna aktivnost 3 (KA3) – Podrška reformi politika

s pripadajućim rokovima:

Ključna aktivnost 1

Mobilnost pojedinaca u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih 2. veljače 2017.
Mobilnost pojedinaca u području mladih 26. travnja 2017.
Mobilnost pojedinaca u području mladih 4. listopada 2017.
Združeni diplomski studiji Erasmus Mundus 16. veljače 2017.
Događaji velikih razmjera europske volonterske službe 5. travnja 2017.

Ključna aktivnost 2

Strateška partnerstva u području mladih 2. veljače 2017.
Strateška partnerstva u području obrazovanja i osposobljavanja 29. ožujka 2017.
Strateška partnerstva u području mladih 26. travnja 2017.
Strateška partnerstva u području mladih 4. listopada 2017.
Koalicije znanja 28. veljače 2017.
Jačanje kapaciteta u području visokog obrazovanja 9. veljače 2017.
Jačanje kapaciteta u području mladih 8. ožujka 2017.

Ključna aktivnost 3

Sastanci mladih i donositelja odluka u području mladih

2. veljače 2017.

 

26. travnja 2017.

 

4. listopada 2017.

Aktivnosti Jean Monnet

Katedre, moduli, centri izvrsnosti, potpora udrugama, mreže, projekti

23. veljače

2017.

Sportske aktivnosti

 

Zajednička partnerstva 6. travnja 2017.
Mala zajednička partnerstva 6. travnja 2017.
Neprofitni europski sportski događaji 6. travnja 2017.

 

Za detaljne upute o podnošenju prijava pogledajte Vodič kroz program Erasmus+ (pdf verzija, online verzija ) koji čini sastavni dio ovog Poziva.

Prijavni obrasci i druga tehnička dokumentacija potrebna za postupak prijave bit će objavljeni na internetskim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije www.mobilnost.hr.

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Služba za informatičke i računalne poslove
QuiltCMS