Objavljeno: 21. 1. 2019. u 10:15
Uređeno: 1. 2. 2019. u 13:54
Danijela Vnučec Grdović
Objavljen Natječaj Erasmus+ SMS...

Obaviještavamo da je danas objavljen Natječaj Erasmus+ studenti studijski boravak (SMS) za programske zemlje (EU-KA103) za akademsku godinu 2019./20., poveznica: http://www.unizg.hr/suradnja/medunarodna-razmjena/razmjena-studenata/natjecaji/  . Uspjeli smo ovogodišnjom ranom objavom omogućiti do sada najduži period prijave za studente.

Ispunjenu  online  prijavu otisnuti(print), vlastoručno potpisati, te  zajedno  s  navedenom  potpunom

dokumentacijom  predati  u Ured za međunarodnu suradnju Hrvatskih studija do 14. veljače 2019..

(12:00 sati –podne): datum i vrijeme primitka dokumentacije, ne poštanskog žiga.

Prijavi je potrebno priložiti:

  1. Europass životopis na hrvatskom jeziku; strani državljani mogu priložiti Europass životopis  na engleskom jeziku; https://europass.cedefop.europa.eu/hr/documents/curriculum-vitae
  2. motivacijsko  pismo  na hrvatskom jeziku  (do  300  riječi); strani  državljani  mogu  priložiti motivacijsko pismo na engleskom jeziku(do 300 riječi); http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/podrska-studentima/centar-za-savjetovanje-i-podrsku-studentima/edukativni-materijali/csps-materijali/
  3. prijepis dosad položenih ispita i ocjena te ostvarenih ECTS bodova (za  sve  razine  studija) ovjeren u studentskoj službi matičnoga fakulteta ili akademije i potvrdu o upisanom semestru u trenutku prijave na Natječaj (na hrvatskom jeziku);
  4. potvrda o  znanju jezika na  kojem  se  izvodi  nastava(radni  jezik  mobilnosti za  koju  se  student prijavljuje; do 3 potvrde ako su radni jezici različiti za 3 prijavljena izbora).

Odluka o povjerenstvu i kriterijima odabira studenata

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS