Objavljeno: 22. 5. 2019. u 10:49
Danijela Vnučec Grdović

1.       “Staff Training Mobility in Higher Education”, Beč, Austrija, 18. – 20. rujna 2019., rok za prijavu: 26. svibnja 2019.

Seminar će se usmjeriti na mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja u svrhu osposobljavanja te povezivanje strategije internacionalizacije visokih učilišta s razvojem ljudskih potencijala. Svrha je ovog seminara prepoznati i podijeliti postojeće dobre prakse i pristupe na europskoj razini, te na koji način povezati mobilnosti nastavnika i administrativnog osoblja s razvojem ljudskih potencijala na visokim učilištima. Ciljana skupina su zaposlenici visokih učilišta odgovorni za razvoj ljudskih potencijala zaposlenih (primjerice, prodekani, voditelji odjela koji upravljaju ljudskim potencijalima i sl.). Seminar organizira OeAD, austrijska nacionalna Erasmus+ agencija, a u suorganizaciji su njemačka, poljska i estonska Erasmus+ agencija.

Seminar će se održati od 18. do 20. 9. 2019. u Beču, a prijaviti se možete do 26. 5. putem prijavnog obrasca. Više informacija dostupno je na ovoj poveznici.

2.       “Centers of lifelong education established within universities as support for lifelong learning and social inclusion“, Prag, Češka, 18. – 20. 9. 2019.; rok za prijavu: 24. svibnja 2019.

Seminar je namijenjen zaposlenicima centara za cjeloživotno obrazovanje, kao i andragoških odjeljenja na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj. Cilj je predstavljanje primjera dobre prakse i mogućnosti u okviru Erasmus+ programa na temu rasta broja odraslih osoba diljem Europe koji žele učiti i steći nove ideje. Tijekom seminara sudionici će imati priliku upoznati nove pedagoške koncepte i pristupe koji adresiraju potrebe odraslih osoba za cjeloživotnim obrazovanjem, kao i rješenja istih putem sudjelovanja u Erasmus+ projekatima.

Seminar će se održati od 18. do 20. 9. 2019. u Pragu, a prijaviti se možete do 24. 5. putem prijavnog obrasca. Više informacija dostupno je na ovoj poveznici.

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Služba za informatičke i računalne poslove
QuiltCMS