Međunarodna suradnja Hrvatskih studija

Međunarodna suradnja na Hrvatskim studijima odvija se temeljem bilateralnih i multilateralnih sporazuma Hrvatskih studija ili Sveučilišta u Zagrebu, temeljem europskog programa mobilnost Erasmus+, te temeljem svjetskog programa mobilnosti Erasmus Mundus.

Dio međunarodne suradnje odvija se kroz kratkoročne ad hoc posjete inozemnih znanstvenika Hrvatskim studijima, kao i kroz posjete nastavnika Hrvatskih studija inozemnim institucijama. Pregled svih inozemnih boravaka zaposlenika Hrvatskih studija, kao i posjeta inozemnih znanstvenika Hrvatskim studijima, mogu se naći na mrežnoj stranici Ureda za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebu, Evidencija međunarodne suradnje.European Parliament Infographics on Erasmus Programme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentation of Erasmus+ Programme (video)

Izvor: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-821_en.htm

 


Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS