Obavijesti
Objavljeno: 9. 1. 2018. u 17:25
Kristina Milković

Nagrada za znanstveni rad visoke međunarodne vidljivosti objavljen u 2016. godini dodjeljuje se sljedećim zaposlenicima Hrvatskih studija: dr. sc. Evi Katarini Glazer, izv. prof. dr. sc. Ireni Cajner Mraović, doc. dr. sc. Mladenu Tomoradu, doc. dr. sc. Mislavu Stjepanu Žebecu.

Objavljeno: 22. 12. 2016. u 08:02
Radoslav Sakač

Doc. dr. sc. Ivan Burić dobitnik je redovne godišnje nagrade Zaklade prof. dr. Marijan Hanžeković za 2016. godinu.

Nagradu je dobio za rad "U potrazi za egalitarnim sindromom: kulturalna inercija u Hrvatskoj", u koautorstvu s prof. dr. Aleksandrom Štulhoferom.

Objavljeno: 25. 1. 2016. u 16:00
Administrator

Odlukom Znanstveno-nastavnog vijeća od 24. studenoga 2015. godine, a na prijedlog Povjerenstva za osiguravanje kvalitete, dobitnici Nagrade za objavljeni rad visoke međunarodne vidljivosti u prethodnoj akademskoj godini su:

1. doc. dr. sc. Šime Demo za rad: “Towards a unified theory of macaronics”, Humanistica Lovaniensia 63, 2014, str. 83-105.

2. izv. prof. dr. sc. Pavel Gregorić za rad (s G. Betegh): “Multiple analogy in Ps. Aristotle, De Mundo 6”, Classical Quarterly 64(2), 2014, str. 574-591.

3. doc. dr. sc. Tomislav Janović za rad: “Other minds, empathy, and interstellar communication”, u: D. A. Vakoch (ur.), Extraterrestrial altruism: Evolution and ethics in cosmos, Springer, Heidelberg / New York / Dordrecht / London, 2014, str. 169-189.

4. doc. dr. sc. Jelena Jurišić za sljedeće radove:

(i) G. Patriarche, Helena Bilandzic, Jakob Linaa Jensen i Jelena Jurišić (ur.), Audience research methodologies: Between innovation and consolidation, Routledge, New York / London, 2014.;

(ii) Tereza Pavličková, Lars Nyre i Jelena Jurišić, “What does it mean to trust the media?”, u: Nico Carpentier, Kim Christian Schrøder i Lawrie Hallett (ur.), Audience transformations: Shifting audience positions in late Modernity, Routledge, New York / London, 2014, str. 228-244.;

(iii) T. Tomažić, D. Boras, Jelena Jurišić, D. Lesjak, “Covert advertising as inadmissible presentation of information”, Industrial Management & Data Systems 114(1), 2014, str. 107-122.

5. doc. dr. sc. Adrijana Košćec-Đuknić za rad (s B. Radošević-Vidaček i M. Bakotić): “Morningness-eveningness and sleep patterns of adolescents attending school in two rotating shifts”, Chronobiology International 31(1), 2014, str. 52-63.

Objavljeno: 24. 9. 2014. u 08:10
Pavel Gregorić

Odlukom Znanstveno-nastavnog vijeća od 8. srpnja 2014. godine, a na prijedlog Povjerenstva za osiguravanje kvalitete, izv. prof. dr. sc. Tomislav Bracanović dobio je Nagradu za objavljeni rad visoke međunarodne vidljivosti u prethodnoj kalendarskoj godini.

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS