Studijski program

Nastavnička naobrazba na Hrvatskim studijima organizirana je u sklopu diplomskoga studija. Sastoji se od obveznih i izbornih predmeta. Obavezni predmeti su: Pedagogija, Didaktika, Predmetne metodike, Pravna uporišta i pedagoška dokumentacija te Praktične i Korelacijske vježbe. Skupinu izbornih kolegija čini dvadesetak različitih predmeta koji se sukcesivno uzimaju iz područja psihologije, pedagogije, komunikologije te interdisciplinarnog područja. Sveukupno opterećenje sa završnom radnjom iznosi 60 ECTS. Završetkom studija student stječe akademski naslov „magistar edukacije (struke), npr. magistar edukacije povijesti, magistar edukacije sociologije itd.

 

Popis i opisi svih predmeta koji se izvode 2013-2014 dostupni su u Informacijskom paketu – katalogu predmeta.

 


Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS