Vijeće Odsjeka
Predstojnica    
doc. dr. sc. Katarina Dadić    
     
Članovi    
doc. dr. sc. Rona Bušljeta    
doc. dr. sc. Marjan Ninčević    
prof. dr. sc. Marko Pranjić    
     
U radu Vijeća odsjeka sudjeluju još i:    
Zdravka Martinić-Jerčić, prof. lektor    
doc. dr. sc. Lovorka Brajković    
dr. sc. Ivana Hanzec, poslijedoktorandica    
Jelena Jureta, asistentica    
dr. sc. Marko Kardum, asistent    
Ana Petak, asistentica    
doc. dr. sc. Davor Piskač    
     
Studentska predstavnica:    
Dorotea Boch    

Bitno

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu djeluju od 16. studenoga 1992. godine. Od 2017. ustrojeni su kao sveučilišni odjel za interdisciplinarno proučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne i intelektualne povijesti i zbilje, medijske i interpersonalne komunikacije, akcija društvenih skupina, ljudskoga doživljavanja i ponašanja, razvoj jezika, otvorenih političkih, kulturnih i socijalnih pitanja od nacionalnoga ili regionalnoga interesa.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka organizacija izvode studije na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini. Studijski programi filozofije, hrvatskoga latiniteta, komunikologije, kroatologije, latinskoga jezika, povijesti, psihologije i sociologije, znanstvenoga i nastavničkoga smjera, usporedno uzimaju u obzir četiri sastavnice: 1. općeteorijsku i metodološku, 2. nacionalnu ili kroatološku, 3. europsku i 4. globalnu.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS