Objavljeno: 31. 7. 2019. u 21:16
Administrator

Universitas

Središnji dio 116. broja čini tematski blok o prijedlogu novoga zakona o znanosti i visokom obrazovanju, koji je izradilo stručno povjerenstvo Senata Sveučilišta u Zagrebu i Senat ga je uputio u Vladinu proceduru 14. svibnja 2019. Sveučilište u Zagrebu, koje čini gotovo polovicu hrvatskoga znanstveno-istraživačkoga i visoko-obrazovnoga pogona, svjesno odgovornosti akademske zajednice za ukupan razvoj hrvatskoga društva, tim prijedlogom nudi duboke strukturne reforme. Polazište prijedloga je prilagodba hrvatskoga sustava novoj, u svjetskim razmjerima prepoznatoj, vodećoj ulozi obrazovanja i znanstvenih istraživanja u ukupnom društvenom, gospodarskom, kulturnom, umjetničkom i osobnom razvoju. Obrazloženje je raščlanjeno:

- Ustavni temelji sveučilišne autonomije i zakonodavni okvir znanosti i visokoga obrazovanja (str. 10–11)

- Europske statistike: zaostajanje Republike Hrvatske u XXI. stoljeću, osobito nakon 2008. (str. 12–13)

- Poglaviti problem hrvatskoga sustava jest financiranje visokoga obrazovanja i znanosti (str. 14–15)

- Preduvjet održivoga rasta je promjena strukture državnoga proračuna u korist znanosti i visokoga obrazovanja (str. 16–17)

- Glavne zadaće: unaprjeđenje kvalitete, internacionalizacija i izgradnja hrvatskoga kao znanstvenoga jezika (str. 18–20)

- Ustroj i učinkovito upravljanje sustavom znanosti i visokoga obrazovanja (str. 21)

- Zaključna ocjena i izvori potrebnih sredstava (str. 22–23).

U 116. broju hrvatskih sveučilišnih novina Universitas može se također pročitati:

- Apel Sveučilišta u Zagrebu Vladi za očuvanje sustava javnoga financiranja domaćih znanstvenih časopisa (str. 3–4 i 24)

- Akademkinja Milena Žic Fuchs izabrana za članicu prestižnoga Znanstvenoga vijeća Europskoga istraživačkoga vijeća (str. 7)

- Intervju: Michael Cheng-tek Tai o usporedbi europske i azijske bioetike s izvješćem s 21. riječkih dana bioetike (str. 26–27)

- Šport: izvješće s Univerzijade u Napulju (str. 30–31)

- Prikaz knjige (slikovnice) za djecu o antičkim filozofima (str. 32)

PDF broja 116 može se preuzeti ovdje.

Svi dosadašnji brojevi Universitasa, od travnja 2009., mogu se pronaći ovdje, a od broja 96 (listopad 2017.) i ovdje.

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS