Objavljeno: 25. 8. 2017. u 08:33
Darko Čokor

Objavljujemo zajedničko priopćenje pročelnika HS-a i dekana FFRZ-a

Uspješno završeno razdvajanje HS-a i FFRZ-a


Isusovci su pokrenuli studij filozofije u Zagrebu 6. studenoga 1662. Poveljom Leopolda I., kralja Hrvatske, Dalmacije i Slavonije, od 23. rujna 1669. tadašnjoj isusovačkoj zagrebačkoj Akademiji priznati su položaj i povlastice sveučilišne ustanove, tj. osnovano je Sveučilište u Zagrebu. Filozofski studij pri Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu, ponovno je pokrenut 1937. godine, a Kongregacija za sjemeništa i institute studija Svete Stolice uzdignula je 31. srpnja 1989. njegov Filozofski institut na stupanj Fakulteta filozofije. Pod imenom Filozofski fakultet Družbe Isusove u Zagrebu postojao je u pravnom prometu do 22. svibnja 2017., a od tada se zove Fakultet filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu.

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu potpisali su 16. listopada 1997. Ugovor o dugoročnoj znanstveno-nastavnoj suradnji s Filozofskim fakultetom Družbe Isusove u Zagrebu. Sukladno njemu, u sklopu Hrvatskih studija bio je ustrojen Odjel za filozofiju i religijsku kulture /kasnije: Odjel za filozofiju i religijske znanosti/ (Filozofski fakultet Družbe Isusove) koji od 2005. godine ima trajne dopusnice za preddiplomske sveučilišne studije: Filozofija i religijske znanosti (dvopredmetni) i Filozofija (jednopredmetni) te diplomske sveučilišne studije: Filozofija i Religijske znanosti; smjerovi: nastavnički, znanstveni.

Sukladno Pismu očekivanja ministra znanosti, obrazovanja i športa od 23. ožujka 2015. u postupku reakreditacije Sveučilišta u Zagrebu za obavljanje dijela djelatnosti preko sveučilišnoga centra Hrvatskih studija na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove, odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu od 8. prosinca 2015. Filozofski fakultet Družbe Isusove uključen je kao ustanova u sastav Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom Fakultet filozofije i religijskih znanosti.

Fakultetsko vijeće Fakulteta filozofije i religijskih znanosti donijelo je 29. rujna 2016. Statut Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu na koji je Senat Sveučilišta u Zagrebu dao svoju suglasnost 14. ožujka 2017.

Kongregacija za katolički odgoj Svete Stolice koju je zastupao otac Ante Tustonjić, provincijal Hrvatske pokrajine Družbe Isusove i zamjenik velikoga kancelara Fakulteta, i Sveučilište u Zagrebu, koje je zastupao rektor prof. dr. sc. Damir Boras, kao osnivači Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, sklopili su 29. srpnja 2016. Ugovor o položaju i djelovanju Fakulteta filozofije i religijskih znanosti u sastavu Sveučilišta u Zagrebu.

Hrvatski studiji i Fakultet filozofije i religijskih znanosti, uz suglasnost rektora Sveučilišta u Zagrebu, sklopili su 26. lipnja 2017. Ugovor o preuzimanju dijela zaposlenika Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu. Sukladno njemu, u provedbi preustroja Hrvatskih studija iz sveučilišnoga centra u sveučilišni odjel i prijenosa djelatnosti s Odsjeka za filozofiju i religijske znanosti (Filozofskoga fakulteta Družbe Isusove) Hrvatskih studija na Fakultet filozofije i religijskih znanosti, Fakultet filozofije i religijskih znanosti preuzeo je 1. kolovoza 2017. četrnaest zaposlenika Hrvatskih studija, jedanaest nastavnika i tri javna službenika. To su: izv. prof. dr. sc. Ivan Antunović, doc. dr. sc. Niko Bilić, Đurđica Čubranić, doc. dr. sc. Anto Gavrić, Ladislava Horvat Mišić, prof. dr. sc. Ivan Koprek, dr. sc. Tadija Milikić, prof. dr. sc. Anto Mišić, dr. sc. Mijo Nikić, doc. dr. sc. Anto Pavlović, doc. dr. sc. Dalibor Renić, izv. prof. dr. sc. Ivan Šestak, prof. dr. sc. Josip Talanga i Ivanka Turkalj. Tako su Hrvatski studiji 31. srpnja 2017. ostali bez 14 zaposlenika i ukupnoga koeficijenta 23,472.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja odobrilo je 28. srpnja 2017. tu promjenu poslodavca.

Hrvatski studiji i Fakultet filozofije i religijskih znanosti kane nastaviti dugogodišnju suradnju razmjenom nastavnika i studenata i u novoj akademskoj godini.

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS