Objavljeno: 13. 6. 2017. u 10:02
Uređeno: 25. 8. 2017. u 13:41
Renata Burai

Informacije o postupku prijelaza na studije na Hrvatskim studijima možete pročitati ovdje.

PRIJELAZ STUDENATA SA SRODNIH SVEUČILIŠTA NA STUDIJSKE PROGRAME HRVATSKIH STUDIJA ZA AKADEMSKU GODINU 2017./2018.

Prijelaz studenata s drugih visokih učilišta moguć je do završetka upisnog roka propisanog za upis na studij. Prijelaz nije moguć tijekom prve akademske godine.

POSTUPAK PODNOŠENJA ZAMOLBE ZA PRIJELAZ

Studenti zamolbu za prijelaz na studij na Hrvatskim studijima mogu predati od 1. do 15. rujna 2017. godine u studentskoj službi. Razmatrat će se samo zamolbe koje sadrže sve potrebne priloge:    

  • preslika indeksa (ovjerena na matičnom VU)
  • važeći nastavni plan i program (ovjeren na matičnom VU)
  • detaljne sadržaje (opis predmeta) položenih predmeta (ovjerene na matičnom VU)
  • ovjereni prijepis ocjena
  • potvrda o uplati 200,00 kn za provedbu postupka usporedbe nastavnih programa

Podatci za uplatu:

Sveučilište u Zagrebu-Hrvatski studiji,

Borongajska cesta 83d, 10000 Zagreb
Kunski IBAN broj: HR2323400091400021282

Model: 00; Poziv na broj: OIB STUDENTA

Svrha: naknada za postupak usporedbe nastavnih programa


Prijelaz je ograničen kvotom za pojedini studijski program. Kriteriji prema kojima se određuje rang lista su:

  • ostvaren prosjek ocjena na studiju,
  • broj položenih ispita,
  • postignuti broj ECTS bodova,
  • vrijeme trajanja studija na matičnom fakultetu.

Studentima prijelaznicima može se izreći polaganje razlikovnih ispita.

Studenti prijelaznici plaćaju puni iznos školarine za upisanu godinu studija (7.200,00 kn).

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS