Objavljeno: 8. 11. 2017. u 15:37
Darko Čokor

Klub hrvatskih humboldtovaca poziva na predavanje – tribinu

Prof. dr. Alojz Jembrih
Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu

Hrvatski prevoditeljsko-izdavački

pothvat u Urachu (1561. – 1565.)

Uz 500. obljetnicu Reformacije

 

Ponedjeljak, 13. studenoga 2017. u 18 h

Klub sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika
Frankopanska 5a, Zagreb

 

Antun Dalmatin i Stjepan Konzul, glavni suradnici hrvatske protestantske tiskare u Urachu

 

U prigodi 500. obljetnice Reformacije više je nego opravdano progovoriti o pothvatu (projektu) hrvatskih protestanata u Ur­achu, čiji su uradci integralni dio hrvatske kulturne, književnojezične i biblijske baštine. Hrvatski prevoditeljsko-izdavački pot­hvat u Urachu (1561. – 1565.) zanimljiv je danas iz više istraživačkih gledišta:

1. povijesti Reformacije u Hrvata i Europi
2. povijesti glagoljske i ćiriličke hrvatske tiskane knjige
3. povijesti prijevoda Sv. pisma na hrvatski jezik
4. povijesti hrvatskoga jezika
5. povijesti knjižne ilustracije 16. stoljeća
6. povijesti knjigovodstva tiskarske djelatnosti u 16. stoljeću
7. povijesti uveza knjige.

Hrvatski su prevoditelji na naslovnicama knjiga uvijek isticali da su one prevedene na „harvacki jazik“. Stoga su Hrvatske protestantske knjige tiskane glagoljicom, ćirilicom i latinicom u Urachu navedenoga razdoblja dragocjeni svjedoci afirmacije samosvojnosti hrvatskoga jezika u 16. stoljeću pa sve do danas. U predavanju će biti osvjetljene i druge okolnosti koje su pridonijele uspjehu spomenutoga projekta u doba reformacije u Urachu.

Dr. sc. Alojz Jembrih redoviti je profesor u trajnom zvanju hrvatske književnosti na Hrvatskim studijima Sveučilišta u Zagrebu, na Odsjeku kroatologije. Znanstveno-istraživački rad prof. Jembriha obuhvaća povijest hrvatske knjiženosti i jezika, leksikografije, dijalektologije, slavistike, hrvatske kulture, hrvatskoga školstva, kajkavske književnojezične baštine i gradišćanskohrvatske književnosti i jezika, te hrvatske književnopovijesne protestantistike. Na svečanoj Akademiji povodom obilježavanja 500 godina Reformacije u Europi, 31. listopada 2017. u Zagrebu, prof. Jembrihu dodijeljeno je Priznanje za izniman doprinos proučavanju hrvatskog protestantskog tiskarstva u 16. stoljeću.

Pozivnica

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS