Objavljeno: 22. 2. 2018. u 12:57
Darko Čokor

Odjel za kulturu hrvatskoga jezika
Hrvatskoga filološkoga društva (HFD)
                           i
Katolički bogoslovni fakultet (KBF)
Sveučilišta u Zagrebu

I. poziv

Međunarodni znanstveni skup

HRVATSKI PRIJEVODI BIBLIJE

Zagreb, 26-28. rujna 2018.


Svrha skupa
Očekuju se predstavljanje jezikoslovnih, prijevodnih, teoloških, interdisciplinarnih i drugih istraživanja tekstova nekih biblijskih knjiga na hrvatskomu jeziku: pojedinih prijevoda, dva ili više jednakih dijelova Biblije različitih prevoditelja ili različitih prijevoda istih prevoditelja. 

Skupom se žele i promicati znanstvene spoznaje o raznolikim i manje poznatim prijevodima na hrvatski, posebno stoga što mnogi prijevodi trajno ostali u rukopisu, mnogi prevoditelji nisu doživjeli svoje tiskano izdanje, mnogi su tiskani prijevodi (i) danas nedostupni, ili teško dostupni, a mnogi prijevodi ili njihove inačice uopće nisu poznati široj javnosti.

Godišnjice
Skup se održava i povodom nekoliko godišnjica povezanih s hrvatskim prijevodima Biblije, spomenute su najvažnije.

Izlasci cjelovitih Biblija ili novozavjetnih prijevoda
160 godina ‒ prve tri knjige cjelovitoga prijevoda Biblije Ivana Matija Škarića (svih dvanaest 1858.‒1861.) 
  50 godina ‒ Zagrebačka Biblija 1968., tada Biblija Stvarnosti
  45 godina ‒ Novi zavjet Bonaventure Dude i Jerka Fućaka (1973.), uvršten u Jeruzalemsku Bibliju (1994.) KS 
  10 godina ‒ izdanje Svetoga pisma Staroga i Novoga zavjeta (Stari zavjet Zagrebačka Biblija, Novi zavjet DF) 

Godišnjice smrti hrvatskih biblijskih prevoditelja
100 godina ‒  dr. Josipa Stadlera († Sarajevo, 8. prosinca 1918.), sva evanđelja od 1895. do 1902. 
  15 godina ‒  dr. Ljudevita Rupčića († Mostar, 25. lipnja 2003.), Novi zavjet i nekoliko knjiga
  10 godina ‒  dr. Tomislava Ladana  († Zagreb, 12. rujna 2008.), tri evanđelja

Glavne tematske skupine:

                I.    Hrvatski biblijski prijevodi ‒ pojedinačno ili poredbeno
                II.   Hrvatski prijevodi u odnosu na izvornik(e)
                III.  Prevoditelji biblijskih tekstova na hrvatski
                IV.  Biblija i hrvatski jezik, književnost i kultura
                
Oblici sudjelovanja:

                • pozvano predavanje (40 minuta + 15 minuta za raspravu) 
                • izlaganje (20 minuta + 5 minuta za raspravu) 
                • poster 
                • okrugli stol (voditelj predlaže temu i sudionike) 
                • kolokvij mladih istraživača biblijskih tekstova (sudjeluju doktorandi ili diplomandi)

Sudjelovanje
Ako želite sudjelovati na skupu, molimo vas da do 15. ožujka pošaljete samo naslov svojega izlaganja e-poštom na adresu: HrBibliana2018@gmail.com ili izravno na mrežnoj stranici HFD-a (http://www.hfiloloskod.hr).

Sažetak će trebati poslati do 15. travnja 2018, o čemu ćete biti obaviješteni na vrijeme. Prihvaćeni sažetci bit će objavljeni u e-knjizi sažetaka.


Predsjednici Programskoga odbora
prof. dr. sc. Zrinka Jelaska, HFD                        prof. dr. sc. Mario Cifrak, KBF    
        
            
Predsjednici Organizacijskoga odbora
doc. dr. sc. Taras Barščevski                        dr. sc. Nada Babić

 

 

Izvornik poziva

Popis obavijesti

Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu visokoučilišna je ustanova i znanstvena organizacija, koja ima poziv: istraživati i proučavati hrvatsko društvo, državu, prostor, stanovništvo, iseljeništvo, kulturu, hrvatsko civilizacijsko i povijesno naslijeđe u europskom i općesvjetskom kontekstu; o postojećim znanjima i novostečenim spoznajama poučavati u sustavu visokoučilišne naobrazbe te njegovati hrvatski nacionalni i kulturni identitet.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2020. Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija. Sva prava pridržana. Računalna služba
QuiltCMS