Objavljeno: 29. 3. 2018. u 10:09
Josip Papak

Studentski zbor Hrvatskih studija raspisuje natječaj za studentskoga pravobranitelja i zamjenika studentskoga pravobranitelja za akademsku godinu 2018./2019. Natječaj traje do 10. travnja (uključujući taj dan).

Prijava mora sadržavati motivacijsko pismo, životopis (Europass) i potvrdu o ispunjavanju zakonskih kriterija za obnašanje funkcije (potvrda o položenih minimalno 60 ECTS-a u zadnje dvije godine ili potvrda o upisu studija). Kandidature je potrebno poslati na szbor.hs@gmail.com. Ukoliko imate dodatnih upita, možete ih poslati na prethodno navedenu e-mail adresu.

Nakon završetka roka za prijavu, kandidati (koji zadovoljavaju uvjete) će biti pozvani na razgovor sa Povjerenstvom za izbor studentskog pravobranitelja.

Povjerenstvo za izbor studentskoga pravobranitelja:

Mijo Beljo

Duje Kovačević

Matej Vrljić

Popis obavijesti

Bitno

Hrvatski studiji su osnovani 1992. godine, a od 2017. sveučilišni su odjel za interdisciplinarno istraživanje i poučavanje tradicionalnih i suvremenih kulturoloških, humanističkih i društvenih tema vezanih uz Republiku Hrvatsku, hrvatski narod i iseljeništvo, poput kulturne, političke intelektualne povijesti i zbilje; medijske javne i osobne komunikacije; djelovanja društvenih skupina; ljudskoga doživljavanja i ponašanja; odgoja i obrazovanja; razvoja jezika; otvorenih političkih, kulturnih, socijalnih i demografskih pitanja od nacionalnoga, regionalnoga ili sveeuropskoga interesa. Sukladno zacrtanim reformskim ciljevima uskoro bi se trebali ustrojiti kao Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, s jasno artikuliranim i koherentnim programima i hrvatskim identitetom, sukladno izvornoj zamisli i poslanju, kakvi su i potrebni hrvatskomu društvu.
Kao visokoobrazovna i znanstveno-istraživačka ustanova imaju studije preddiplomske, diplomske i poslijediplomske razine, a studijske programe temelje na četiri osnove: teorijsko-metodološkoj, nacionalnoj ili kroatološkoj, europskoj i globalnoj.

Adresa: Borongajska cesta 83d, Zagreb
© 2013. - 2019. Sveučilište u Zagrebu Hrvatski studiji. Sva prava pridržana. Webmaster
powered by QuiltCMS